Dijaki zaključijo srednje poklicno izobraževanje in nižje poklicno izobraževanje z zaključnim izpitom.

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja  in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu (junija, avgusta, februarja).

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje oceno večkrat.

V srednjem poklicnem programu zaključni izpit obsega:

 •  pisni in ustni izpit iz slovenščine in
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

V nižjem  poklicnem programu zaključni izpit obsega:

 •  izdelek oziroma storitev z zagovorom

K zaključnem izpitu se je potrebno prijaviti na posebnem obrazcu, v predpisanem roku.

Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje.

V šolskem letu 2022/23 opravljajo zaključne izpite dijaki naslednjih programov in oddelkov:

 • nižji poklicni program – POMOŽNI ADMINISTRATOR (3.d)
 • nižji poklicni program – POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (3. c)

Ob zaključku izobraževanja mora dijak opraviti zaključni izpit, ki obsega izdelek oziroma storitev ter zagovor.

 • srednji poklicni program RAČUNALNIKAR (4. a)
 • srednji poklicni program  ADMINISTRATOR (4. b)

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Natančnejše informacije o vsebini zaključnega izpita dobijo dijaki pri profesorju, ki poučuje ta predmet.

Dijak je izpita iz slovenščine  lahko oproščen, če ima v zaključnem letniku slovenščino zaključeno z oceno odlično.

Zaključni izpit se izvaja v predpisanih rokih in po koledarju zaključnega izpita.

Zaključni izpit se začne s pisnim delom iz slovenščine, ki bo v torek, 6. junija 2023 ob 9.00.

Ustni del izpita za vse predmete bo od 7. 6. do 14. 6. 2023. Natančnejši  razpored bo objavljen kasneje (do konca maja 2023)

 

ZAKLJKUČNI IZPITI 2022/23

SPOMLADANSKI ROK 2023

 1. 5. 2023 prijava na zaključni izpit
 2. 6. 2023 zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev ali odjavo od zaključnega izpita v spomladanskem roku
 3. 6. 2023 začetek spomladanskega izpitnega roka 2023 – pisni izpit iz slovenščine

 

PISNI IZPIT

6. 6. 2023 SLOVENŠČINA

 

USTNI IZPITI

7. 6. 2023 do 14. 6. 2023

 

 

PODELITEV SPRIČEVAL:  Petek, 16. 6. 2023

JESENSKI ROK 2023

 1. 7. 2023 zadnji rok za prijavo na jesenski rok 2023
 2. 8. 2023 zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev ali odjavo od zaključnega izpita v jesenskem roku
 3. 8. 2023 začetek jesenskega roka

 

PISNI IZPITI

23. 8. 2023 SLOVENŠČINA

USTNI IZPITI

24. 8. 2023 do 25. 8. 2023

 

 

PODELITEV SPRIČEVAL: 28. 8. 2023

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost