Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2021/22 je začela delovati Služba za strokovni razvoj z razvojnimi timi, ki je svoje delo začrtala skladno z dogovorjenim modelom. V obdobju od leta 2021 do leta 2026 bomo zaposleni v CIRIUS-u Kamnik v prihodnosti uresničevali vizijo, kjer razvijali oblike dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in s tem prispevali k oblikovanju in promoviranju kulture odprtosti, vključevanja, solidarnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Z inovativnimi pristopi bomo razvijali potenciale otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in podpirali strokovne kompetence zaposlenih. Sooblikovali bomo tudi sodobne smernice učenja, skrbeli za inovacije na področju vsakdanjega življenja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in na ta način prispeval k njihovemu blagostanju. Spodbujali in nagrajevali bomo odlične prakse, skrbeli za pravično nagrajevanje delavcev in krepili kakovostne medsebojne odnose.

Naloge službe za strokovni razvoj:

 • Sodelovanje pri načrtovanju strokovnega razvoja.
 • Koordiniranje, spremljanje in evalvacija strokovnega razvoja.
 • Vodenje razvojnih timov.
 • Sodelovanje v razvojnih timih.

Služba za strokovni razvoj, sestavljajo jo razvojni timi, spremlja novosti na področju znanosti, ki jih poskuša vnašati v naše delo. S svojim znanjem, ki bazira na bogatih izkušnjah pa tudi na znanstvenoraziskovalnem delu, izvaja različna strokovna izobraževanja z našega področja. Služba za strokovni razvoj trenutno deluje na treh področjih:

 • Razvojni tim Osebni načrt izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja.
 • Razvojni tim Podpora čustvovanju in vedenju.
 • Razvojni tim Sodelovanje s starši.

Usmeritve za delovanje razvojnih timov:

 • Opredelitev obstoječega stanja in raziskovanje dobrih praks doma in v tujini (izmenjava znanja in izkušenj, študij literature, izvedba raziskave, posvetovanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki oz. institucijami, predavanja in izobraževanja na tem področju …).
 • Določitev smeri/cilja razvoja (uporabnost, smiselnost, realnost, skladno s potrebami CIRIUS Kamnik …).
 • Realizacija cilja in dokončno oblikovan koncept, pristop, strategija, prilagoditev, prenova …
 • Implementacija (predstavitve novosti, izobraževanja, spremljanje implementacije, podpora izvajanju v praksi, svetovanje).
 • Obvezno publiciranje ugotovitev v zborniku Novi svetovi CIRIUS Kamnik.

Related Images:

(Skupno 5.340 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost