Šolsko leto 2018/19

OBVESTILO ZA STARŠE


                                    Prijavnica učenca na šolsko prehrano
                                    Prijavnica dijaka na šolsko prehrano
                                    Prijavnica za vključitev v dnevne oblike usposabljanja
                                    Prvi šolski dan-informacija o poteku prvega šolskega dne
                                    Obvestila za dijake
 
                            
                             Srednja šola - popravni izpiti
                             Srednja šola - zaključni izpiti
                                 Srednja šola - poklicna matura