Poklicna matura za tekoče leto poteka v treh rokih:

 • spomladanskem (maj-junij)
 • jesenskem (avgust)
 • zimskem (februar)

Koledar: https://www.ric.si/poklicna-matura/koledar-poklicne-mature/

Če dijaki opravijo vse obveznosti, lahko pristopijo k maturi v spomladanskem roku, sicer pa po opravljenih popravnih izpitih, v jesenskem ali zimskem roku. Kandidati s posebnimi potrebami lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih, vendar morajo oddati predčasno prošnjo za to, uveljavljajo lahko tudi prilagoditve, ki jim pripadajo glede na odločbo oziroma strokovno mnenje.

Dijaki s posebnimi potrebami oz. z odločbami o usmeritvi lahko uveljavljajo pravice za kandidate s posebnimi potrebami. To pomeni, da lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih. Kandidati s posebnimi potrebami lahko na poklicni maturi uveljavljajo prilagoditve pri pisnem in ustnem izpitu:

 • podaljšan čas pri pisnem in ustnem izpitu
 • povečava iz A4 na A3
 • pisanje s pomočjo računalnika
 • pisanje s pomočjo pisarja
 • pisanje v posebnem prostoru

Več informacij o poklicni maturi najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (RIC): http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Poklicna matura je sestavljena iz skupnega in izbirnega dela, skupaj štirih predmetov. Z njo si kandidati pridobijo strokovno izobrazbo, ki jim daje pravico nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih z ustreznimi vpisnimi pogoji.

Skupni del sestavljata slovenščina in strokovni predmet (ekonomski tehnik – gospodarstvo oziroma elektrotehnik – elektrotehnika), izbirni del pa matematika ali tuji jezik ter četrti predmet (izdelek oziroma storitev z zagovorom v programu ekonomski tehnik in elektrotehnik).

https://www.ric.si/poklicna-matura/predmeti/

Več informacij lahko dobite pri tajnici poklicne mature Veri Vrhovnik osebno ali na vera.vrhovnik@cirius-kamnik.si.

 

POKLICNA MATURA 2022/23

ZIMSKI ROK 2022 (223)

 1. 12. 2022 zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok
 2. 2. 2023 začetek zimskega roka 2022

PISNI IZPITI

13. 2. 2023 SLOVENŠČINA

14. 2. 2023 MATEMATIKA, ANGLEŠČINA

15. 2. 2023 ELEKTROTEHNIKA, GOSPODARSTVO

USTNI IZPITI

17. 2. 2023 do 25. 2 2023

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV SPRIČEVAL:  Ponedeljek, 13. 3. 2023

SPOMLADANSKI ROK 2023 (231)

 1. 11. 2022 predprijava na poklicno maturo 231, oddaja vloge za uveljavljanje pravic za kandidate s posebnimi potrebami
 2. 3. 2023 prijava na poklicno maturo 231
 3. 5. 2023 zadnji rok za odjavo od poklicne mature 231
 4. 5. 2023 začetek spomladanskega izpitnega roka 2023

 

PISNI IZPITI

27. 5. 2023 ANGLEŠČINA

29. 5. 2023 SLOVENŠČINA

3. 6. 2023 MATEMATIKA

8. 6. 2023 ELEKTROTEHNIKA, GOSPODARSTVO

USTNI IZPITI

13. 6. 2023 do 21. 6. 2023

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV SPRIČEVAL:  Sreda, 5. 7. 2023

JESENSKI ROK 2023 (232)

 1. 7. 2023 zadnji rok za prijavo na jesenski rok 2023 (232)
 2. 8. 2023 zadnji rok za odjavo od 232
 3. 8. 2023 začetek jesenskega roka

 

PISNI IZPITI

23. 8. 2023 SLOVENŠČINA

24. 8. 2023 MATEMATIKA

25. 8. 2023  ANGLEŠČINA

30. 8. 2023 ELEKTROTEHNIKA, GOSPODARSTVO

USTNI IZPITI

23. 8. 2023 do 1. 9. 2023

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV SPRIČEVAL: Petek, 8. 9. 2023

 

 

 

 

 

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost