V šolskem letu 2022/23 imamo v Srednji šoli  15 oddelkov, 9 oddelkov je samostojnih, v 6 oddelkih izvajamo kombiniran pouk na isti ravni izobraževanja (splošnoizobraževalni predmeti so skupni za dva programa, strokovni predmeti se izvajajo ločeno).

ODDELEK POKLIC RAZREDNIK / RAZREDNIČARKA SPREMJEVALEC / VARUH/ NEGOVALEC
1.ka Računalnikar Tjaša Kelc Mojca Mali
1.kb Admimistrator Tjaša Kelc Mojca Mali
1.kc Pomočnik v tehnoloških procesih Goran Peršin Sandi Ogrinec
1.kd Pomožni administrator Goran Peršin Sandi Ogrinec, Goran Macura
2.ka Računalnikar Niko Cankar Slavica Jerebic
2.kb Admimistrator Niko Cankar Slavica Jerebic
2.c Pomočnik v tehnoloških procesih Silvo Vidergar Nina Prepadnik
2.d Pomožni administrator Zvezdana Hribar Rajh Ana Urh
3.ka Računalnikar Tanja Kejžar Ivo Jerala
3.kb Administrator Tanja Kejžar Ivo Jerala
3.c Pomočnik v tehnoloških procesih Renata Sitar Andrej Jeglič, Zorica Andrejevič
3.d Pomožni administrator Frančiška Zore Marjan Burja
4.a Računalnikar Dušan Čeferin  Nataša Pavlič
4.b Administrator Karin Bojc Dragica Vrhovnik, Polona Vrankar
4.kc Elektrotehnik PTI Cilka Hančič Toni Hočevar
4.kd Ekonomski tehnik PTI Cilka Hančič Toni Hočevar
5.ka Elektrotehnik PTI Tomaž Bojc Boštjan Friedl
5.kb Ekonomski tehnik PTI Tomaž Bojc Boštjan Friedl
PRP1 (Post)rehabilitacijski praktikum Greta Novak Marta Bojec 
PRP2 (Post)rehabilitacijski praktikum Tanja Prezelj Natalija Rizman
PRP3 (Post)rehabilitacijski praktikum Saša Endliher Dolar Ružica Bihelović, Danica Gostinčar Kovačič
(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost