ZAKLJUČNI IZPITI

ZAKLJUČNI IZPITI V SPOMLADANSKEM ROKU 2022/23

 

Zaključni izpit se začne s pisnim delom iz slovenščine, ki bo v torek, junija 2023 ob 9.00.

Ustni del izpita za vse predmete bo od 7. 06. do 15. 06. 2023. Natančnejši  razpored bo objavljen kasneje (do konca maja 2023).

 Pomembni datumi:

19. 5. 2023 – konec pouka

22. 5. 2023 – podelitev spričeval

22. maj 2023 – zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu (prijavnico kupijo dijaki  sami v knjigarni ali jo poiščejo na internetu, obrazec 1,39)

16. maj 2023 – zadnji rok za oddajo poročila o izdelku oz. storitvi mentorju

3. junij 2023 – zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev (spričevalo zaključnega letnika, v času od 30. 5. do 2. 6. 2023 bo možno opravljati še morebitne popravne izpite iz največ dveh predmetov)

2. junij 2023 – zadnji rok za odjavo od izpita

16. junij 2022 – podelitev spričeval zaključnega izpita

Zaključni izpit za programe srednjega poklicnega izobraževanja SPI (računalnikar in administrator) je sestavljen iz dveh delov:

  • slovenščina (pisni in ustni izpit)
  • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Dijak je izpita iz slovenščine  lahko oproščen, če ima v zaključnem letniku slovenščino zaključeno z oceno odlično.

Zaključni izpit za programe nižjega poklicnega izobraževanja NPI (pomožni administrator in pomočnik v tehnoloških procesih) je sestavljen iz ene enote:

  • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Natančnejše informacije o vsebini zaključnega izpita dobijo dijaki pri profesorju, ki poučuje ta predmet.

Naslednji izpitni rok je jesenski, in sicer avgusta 2023 (od 16. do 27. 09. 2023).

Zaključni izpiti potekajo v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56/2008 z dne 06. 06. 2008, ter v skladu s Šolskimi pravili o zaključnem izpitu, sprejetimi 15. septembra 2009.

Tajnica šolske komisije za zaključne izpite SŠ CIRIUS Kamnik Greta Novak

 

POKLICNA MATURA

PISNI IN USTNI IZPITI POKLICNE MATURE 2022 zimski rok(223)

 

PISNI IZPITI poklicne mature 2021/2022 (223)
Ponedeljek, 13. 2. 2023 ob 9.00 – SLOVENŠČINA
Torek, 14. 2. 2023 ob 9.00 – MATEMATIKA

USTNI IZPITI IN ZAGOVORI poklicne mature 2021/2022 (223)
Četrtek, 16. 2. 2023, ob 9. 00 – SLOVENŠČINA
Torek, 21. 2. 2023 ob 8. 45 – MATEMATIKA

Razporedi po razredih in ure ustnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski v šoli.

Razglasitev rezultatov in podelitev spričeval bo v ponedeljek, 13. 3. 2023 ob 10.30.

Tajnica ŠMK, Vera Vrhovnik

POPRAVNI IZPITI

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost