Prevozi

Z organizacijo prevozov želimo otrokom in mladostnikom omogočiti čim tesnejši stik z družino in domačim okoljem.

Prevozi so namenjeni tako učencem osnovne šole, kot dijakom srednje šole. Izvajamo jih z lastnimi prevoznimi sredstvi in pogodbeno z izvajalci izbranimi na javnem razpisu.

Organizirani imamo dve vrsti prevozov in sicer dnevne in vikend prevoze.

Starši lahko željo po organiziranem prevozu izrazijo ob sprejemu otroka ali kasneje v času usposabljanja. Pisno vlogo na izpolnjenem obrazcu oddajo v socialni službi. Pri obravnavi vloge sta najbolj upoštevana naslednja kriterija:

  • Razdalja od zavoda do otrokovega doma (za dnevno obliko prevoza je največja razdalja do 25 km trajanje vožnje do 1,5 ure)

  • Zdravstveno stanje otroka (kriterij je potreben, zaradi zagotavljanja varnosti, prilagoditev na vozilu in sedežu ter pomoči druge osebe med vožnjo)

Vsi prevozi (dnevni in vikend) se izvajajo do najbližjega zbirnega mesta otrokovega bivališča ali po predhodnem dogovoru s starši.

Koristniki organiziranih prevozov (starši, skrbniki, rejniki) za tekoče šolsko leto z zavodom podpišejo pogodbo.

Učenci osnovne šole imajo v skladu s šolsko zakonodajo prevoze brezplačne, dijaki srednje šole pa imajo prevoze subvencionirane v skladu s kriteriji Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur.l. RS št. 71/2007). Stroški prevoza se poravnavajo mesečno, na osnovi izstavljene položnice.

Dnevni prevozi so organizirani vse delovne dneve, vikend prevoze razen prvi in zadnji dan pouka, dan pred novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami ter ob petkih, ko so organizirani roditeljski sestanki.

V šolskem letu 2012/1 organiziranih prevozov ne bo v naslednjih dneh: (seznam bo objavljen konec avgusta)

 

Obvestilo - prilagojeni prevozi

 

 

                                     SPOROČANJE SPREMEMB :

                                     Telefonska številka: 031 330 739 ( samo SMS sporočilo)
                                      Elektronski naslov: sporocila@cirius-kamniks.si