Skoči na glavno vsebino

Opis programa:
Program za gibalno ovirane ohranja temeljne značilnosti programa in organizacije devetletne osnovne šole. Deli se na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda, tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Cilji programa:
Cilji programa so opredeljeni s 2. členom Zakona o osnovni šoli in 4. členom Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Trajanje izobraževanja:
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole
otrok pridobi status učenca. Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih
izobraževanja.

Obvezni načini preverjanja:
Načini preverjanja in ocenjevanja so določeni v skladu z Zakonom o osnovni šoli in
Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v devetletni osnovni šoli. V okviru zakona in pravilnika se podrobnejša didaktična določila o načinih preverjanja pri posameznem predmetu določijo z učnimi načrti.

Pogoji za vključitev:
Pogoji za vključitev v program so skladni s pogoji Zakona o osnovni šoli ter odločbo o
usmeritvi, ki je izdana v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja:
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja so določeni v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Predmetnik

 

Related Images:

(Skupno 588 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost