3.FAZA OBNOVE IN IZGRADNJE ZAVODA

1.8. 2006
se je začela izvajati 3. faza obnove in dograditve zavoda. Glavni investitor je Ministrstvo za šolstvo in šport, sofinancer pa Ministrstvo za zdravje. Gradnjo izvaja SGP Graditelj Kamnik.

3.9.2007
V nove svetle in moderne prostore se je vselila enota zdravstvenih terapij, v katerih se fizioterapija, delovna terapija in logopedja
izvajajo s prenovljeno sodobno opremo.

                                                      

1.10.2007
je bila prevzeta v uporabo nova telovadnica z dvema vadbenima prostoroma.

                                                      

8.10.2007
Z veliko veselja so učenci in dijaki zaplavali v težko pričakovanem novem bazenu, ki je v prostih terminih na voljo tudi zunanjim skupinam uporabnikov.


                                                       


1.9.2008
Ob zaključku gradnje so zaživeli novi šolski prostori z učilnicami za 1. triado OŠ in predmetnimi učilnicami, prostori za posebni program
(post)rehabilitacijski praktikum, novo predavalnico in s prostori svetovalne službe.
                                                                                                              


Pridobili smo tudi nove prostore zdravstvenih ambulant in zdravstvene nege.


                                                        AmbulantaMed najljubšimi novimi prostori so za naše mladostnike internetna avla, jedilnica s kuhinjo in knjižnica z multimedijsko učilnico.


                                                    
                                                        Knjižnica                                                        Multimedijska učilnica
                                                                                                              

                                             


                                                        

S  posodobljenimi prostori in z vrhunsko opremo bo zavod s svojim že obstoječim specialistično usposobljenim kadrom in z vzpodbudnim odnosom uporabnikom zagotavljal še kvalitetnejše storitve, po katerih je sicer že sedaj poznan.