Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad CIRIUS Kamnik je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta zavoda.

Namen Šolskega sklada:

 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa zavoda za katere niso zagotovljena proračunska sredstva ali sofinanciranje,
 • nakup nadstandardne opreme in materiala, ki omogoča uspešnejše opravljane dejavnosti zavoda,
 • zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa,
 • pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom
 • za izvedbo projektov, nalog, nakupov opreme ali socialno pomoč, za katere donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

 

Sredstva Šolskega sklada zavoda se zbirajo iz:

 • prispevkov staršev,
 • donacij,
 • premoženjskih avtorski pravic darovalcev,
 • zapuščin,
 • sredstev proračunov (državnega, občinskega),
 • donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 % in
 • drugih sredstev.

Delo Šolskega sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, mandat članov traja dve leti.

Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada je Saša Endliher Dolar.

Naloge upravnega odbora:

 • v soglasju s Svetom staršev obravnava in predlaga v sprejem Svetu zavoda letni program dela po oddelkih in zavod v celoti.
 • obravnava in predlaga poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme, materiala in o financiranju posameznih projektov.
 • odloča o pritožbah.
 • opravlja druge naloge, potrebne za uresničevanje nalog sklada zavoda.

Related Images:

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost