ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Zdravstvena dejavnost je ena izmed organizacijskih enot centra, kjer se izvajajo:

  • Ambulantna dejavnost
  • Zdravstvena nega in oskrba
  • Medicinska rehabilitacija
  • Klinično psihološka dejavnost

Strokovno delo poteka po veljavnih zdravstvenih in rehabilitacijskih programih, ki se izvajajo individualno ali skupinsko, v sodelovanju strokovnih delavcev in sodelavcev, staršev ter otrok in mladostnikov.

Ti programi dopolnjujejo in izboljšujejo možnosti šolanja in celostnega usposabljanja tudi za otroke in mladostnike z več zdravstvenimi posebnostmi ter s težjimi oblikami gibalne oviranosti.

CIRIUS Kamnik je izobraževalno mesto za zdravnike v sklopu kroženja med specializacijo (specializacija fizikalne in rehabilitacijske medicine in pediatrije), študente zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije, logopedije in psihologije, dijake srednjih zdravstvenih šol, socialne oskrbovalce in osebne asistente, druge zdravstvene delavce in strokovne delavce, ki jih zanima terapevtsko jahanje in delo s konji.