MEDICINSKA REHABILITACIJA
  
V enoti medicinske rehabilitacije združujejo strokovno znanje fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi in inštruktorici jahanja.
 
Osnovne usmeritve medicinske rehabilitacije: 
  • priprava individualiziranih programov,
  • redne diagnostične, terapevtske in strokovne individualne obravnave, ki vodijo v večjo samostojnost učencev in dijakov,
  • aktivna vloga otrok in mladostnikov v terapevtskem procesu,
  • aktivna vloga staršev v terapevtskem procesu,
  • uvajanje novosti s področja terapij v redno obravnavo učenca,
  • dopolnjevanje znanj s področij, ki jih zahtevajo spremembe zdravstvenega stanja učenca,
  • aktivno vključevanje v delo operativnih timov,
  • timsko sodelovanje z drugimi enotami v centru

Glavni cilj medicinske rehabilitacije je usposobiti otroke in mladostnike prenesti naučene aktivnosti iz terapije v življenje.

 Vodja Medicinske rehabilitacije: Marta KLOBČAR, dipl. fiziot., respir. terapevtka

                              
 
                                                Terapevti v novi senzorni sobi

FIZIOTERAPIJA


Pri fizioterapiji želimo z uporabo sodobnih metod in tehnik izboljšati in ohraniti gibalne sposobnosti ter preprečiti sekundarno pojavljanje ali naraščanje prizadetosti.

Glede na patologijo otrok in mladostnikov je v ospredju nevrofizioterapevtski pristop.

Osnovna področja fizioterapije

-      ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje zdravstvenega stanja

-      priprava in izvajanje individualnega programa fizioterapije

-      respiratorna fizioterapija

-      hidroterapija

-      elektroterapija

-      oprema otroka z medicinsko - tehničnimi pripomočki

-      sodelovanje s starši

Specialna področja fizioterapije

-       hipoterapija

-       učenje plavanja in terapija po Halliwickovem konceptu

-       igralno-terapevtske ure

-       šola dobre drže

-       svetovanje in izvajanje terapij v mobilni službi

-       pregledi specialistov ortopedov in fiziatra 

 

Delovni čas:  

V fizioterapiji je zaposlenih 14 fizioterapevtov in negovalka. Delo poteka v dveh izmenah od ponedeljka do četrtka od 6:30 do 18:30 in v petek od 7. do 15. ure. V fizioterapiji se lahko starši oglasijo le po predhodnem telefonskem dogovoru. Telefon 01/ 830 13 21.                                                                                  

Fizioterapevti:   

Cirila BURJA, dipl. fiziot., spec. nevrofiziot., hipoterapevtka
Helena GERMAVC, dipl. fiziot. s specialnimi znanji
Irena GROŠELJ, dipl.fiziot., resp. terapevtka, hipoterapevtka
Katja GRM, dipl. fiziot. (nadomeščanje Ivan ZALOŽNIK, dipl. fiziot.)
Marta KLOBČAR, dipl. fiziot., resp. terapevtka
Karin KOŠNIK, dipl. fiziot.
Aleksandra KUHAR, dipl. fiziot.
Anja LAH, dipl. fiziot.s specialnimi znanji
Katja LOGAR, dipl. fiziot., hipoterapevtka
Marjana OGRINC, dipl. fiziot. s specialnimi znanji
Darja POPOVIČ, dipl. fiziot., resp. terapevtka
Petra POHLEVEN, dipl. fiziot., hipoterapevtka
Tanja REDJA, dipl. fiziot., resp. terapevtka
Veronika SLAPAR, dipl. fiziot. s specialnimi znanji
 
 
Pomoč v fizioterapiji:
Valerija GERBEC, negovalka