Skoči na glavno vsebino

Program: RAČUNALNIKAR (GIB)

Poklic: RAČUNALNIKAR/RAČUNALNIKARKA

srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Trajanje izobraževanja:  4 leta (podaljšan program SPI za eno leto)

 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključena osnovna šola z enakovrednim izobrazbenim standardom

          ali

 • uspešno zaključen program nižjega poklicnega izobraževanja

Poklicne kompetence:

 • pridobitev oz. poglobitev strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja iz računalništva
 • obvladovanje osnov informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • samostojna uporaba programske opreme
 • pravilno ravnanje z računalniškimi komponentami in potrošnim materialom
 • skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi
 • presoja iztrošenosti, zastarelosti in (ne)uporabnosti posameznih delov
 • razvijanje sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju ter razvijanje spretnosti za skupinsko delo v kolektivu

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izobraževalnem programu
 • uspešno opravljen zaključni izpit:
 • slovenščina (pisni in ustni del)
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa v Srednji šoli CIRIUS Kamnik:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • velik poudarek na praktičnem izobraževanju v neposrednem delovnem procesu
 • izvajanje pouka je prilagojeno psihofizičnim posebnostim dijakov
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in druge prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
 • možnost nadaljevanja šolanja v dveletnih programih PTI za poklic elektrotehnik (tudi v našem centru) in sorodnih programih v drugih srednjih šolah
 • program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
PREDMETNIK: RAČUNALNIKAR (GIB) 
Oznaka Programske enote Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 213 12
P2 Matematika 213 12
P3 Tuji jezik 164 9
P4 Umetnost 33 2
P5 Družboslovje 132 6
P6 Naravoslovje 132 6
P7 Športna vzgoja 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem 136 6
M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo 102 5
M3 Vzdrževanje informacijske opreme 209 10
M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 136 6
M5 Programiranje naprav 160 8
M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz 160 8
M7 Napredno vzdrževanje strojne opreme 170 9
M8 Napredno vzdrževanje programske opreme 170 9
Skupaj B 1073 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk 655 30
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom 912 36
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo 30 2
  Interesne dejavnosti 130 6
Skupaj D 160 8
E – Odprti del kurikuluma 
  Odprti kurikulum 582 28
Skupaj pouka (A+B+E)  2706 134
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)  1567 66
Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)  2866 142
Skupaj (A+B+Č+D+E)  3778 178
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180
Število tednov izobraževanja v šoli 117  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 24  
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 7  
Skupno število tednov izobraževanja 148  

Related Images:

(Skupno 571 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost