Skoči na glavno vsebino

Program: EKONOMSKI TEHNIK (GIB)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Trajanje izobraževanja:  4 leta

 • izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

Poklicne kompetence

 • vodenje administrativnih postopkov v kadrovski službi in seznanitev z administrativnim delom sodišč, geodetskih uprav, zemljiških in matičnih knjig
 • evidentiranje, razvrščanje in shranjevanje dokumentarnega gradiva
 • usposobljenost za pripravo sej in sestankov
 • smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje besedil (poslovna pisma, vabila, pogodbe, odločbe…), pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov ter vodenje evidenc sklepov
 • osnovna znanja iz upravnega postopka, neposrednega trženja in komercialnega poslovanja

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
 • uspešno opravljena poklicna matura
  • slovenščina (pisni in ustni izpit)
  • gospodarstvo (pisni in ustni izpit)
  • tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Prednosti izvajanja programa:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • opravljena poklicna matura daje dijakom možnost nadaljevanja študija na višjih in visokih strokovnih šolah; če opravijo še dodatni maturitetni predmet, pa tudi v nekatere univerzitetne študijske programe
 • po opravljeni poklicni maturi se lahko dijak vključi v enoletni maturitetni tečaj, po zaključku katerega opravlja splošno maturo
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo
PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK (GIB) 
Oznaka Programske enote Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina 487 24
P2 Tuji jezik I 417 20
P3 Tuji jezik II 204 10
P4 Matematika 383 19
P5 Umetnost 68 3
P6 Zgodovina 102 5
P7 Geografija 68 3
P8 Sociologija 68 3
P9 Psihologija 68 3
P10 Kemija 105 5
P11 Biologija 105 5
P12 Športna vzgoja 340 14
P13 Komunikacija 272 14
Skupaj A 2652 128
B – Strokovni moduli
M1 Poslovni projekti 238 12
M2 Poslovanje podjetij 272 13
M3 Ekonomika poslovanja 238 12
M4 Sodobno gospodarstvo 340 19
M5 Finančno poslovanje 136 6
M8 Upravno administrativno poslovanje 136 6
M13 Neposredno trženje 102 5
Skupaj B 1462 73
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk 748 30
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom 152 6
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo 35 2
Interesne dejavnosti 317 13
Skupaj D 352 15
E – Odprti del kurikuluma 
  Odprti kurikulum 306 14
Skupaj pouka (A+B+E)  4455 215
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  900 36
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  4807 230
Skupaj (A+B+Č+D+E)  4959 236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240
Število tednov izobraževanja v šoli 136  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 4  
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 11  
Skupno število tednov izobraževanja 151  

Related Images:

(Skupno 420 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost