Skoči na glavno vsebino

Program: EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

 

Trajanje izobraževanja:  2 leti

 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT)

Pogoji za vključitev:

uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja in opravljen zaključni izpit za poklic administrator, trgovec ali enakovredni program po prejšnjih predpisih (npr. poslovni tajnik, prodajalec …)

Poklicne kompetence

 • raba sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc
 • raba pravil upravnega postopka ter usposobljenost za sestavo uradne in poslovne korespondence
 • obvladovanje osnov vodenja in poslovanja ter razvijanje podjetnosti
 • usposobljenost za vodenje administrativnih postopkov v kadrovski službi in seznanitev z administrativnim delom upravnih organov
 • smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje besedil, pisanje zapisnikov ipd.
 • razvijanje samozavestnega, urejenega in prepričljivega sodelovanja v dejavnostih, prek katerih se lahko drugače in bolje uveljavlja v družbi

Pogoji za dokončanje:

 • uspešno opravljene obveznosti vseh letnikov po izobraževalnem programu
 • uspešno opravljena poklicna matura
  • slovenščina (pisni in ustni izpit)
  • gospodarstvo (pisni in ustni izpit)
  • tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Prednosti izvajanja programa:

 • program je modularno oblikovan in prinaša v proces izobraževanja sodoben didaktični koncept
 • opravljena poklicna matura daje dijakom možnost nadaljevanja študija na višjih in visokih strokovnih šolah; če opravijo še dodatni maturitetni predmet, pa tudi v nekatere univerzitetne študijske programe
 • po opravljeni poklicni maturi se lahko dijak vključi v enoletni maturitetni tečaj, po zaključku katerega opravlja splošno maturo
 • številčno manjši oddelki
 • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka
 • individualizirani program izobraževanja in usposabljanja opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, učnega okolja, specialne pripomočke in prilagoditve
 • izvajalci so pedagoški delavci z defektološko dokvalifikacijo

PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK PTI (GIB)

Oznaka

Programske enote

Skupno število

Število

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

276

13

P2

Matematika

206

10

P3

Tuji jezik

276

13

P4

Tuj jezik II

68

4

P5

Umetnost

30

2

P6

Zgodovina

40

2

P7

Geografija

40

2

P8

Sociologija

40

2

P9

Psihologija

40

2

P10

Kemija

60

3

P11

Biologija

60

3

P12

Športna vzgoja

150

7

Skupaj A

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Projekti in poslovanje podjetja

272

13

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

238

12

M6

Upravno administrativno poslovanje

136

6

M11

Neposredno trženje

102

5

Skupaj B

748

36

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

249

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

2243

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2339

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2415

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

4

 

 

120

Število tednov izobraževanja v šoli

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

74

 

Related Images:

(Skupno 371 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost