Skoči na glavno vsebino

Ko govorimo o viziji, govorimo o sanjah, ki vedno letijo visoko. A da delamo korake navzgor, potrebujemo seveda tudi postaviti, kje je vrh. 😊

Naša vizija:

V petih letih postanemo v CIRIUS Kamnik skupnost strokovno opolnomočenih in učečih delavcev, ki se skupaj uspešno odzivajo ter podpirajo čustvovanje in vedenje otrok in mladostnikov.

V okviru naše vizije se usmerjamo na delovanje na več področjih:

 1. OBLIKOVANJE CELOSTNEGA KONCEPTA PODPORE DELAVCEM IN OTROKOM/MLADOSTNIKOM
       Znotraj celostnega koncepta oblikujemo Podporo v treh soslednih sklopih:                 

   

  •   Preventivno delovanje (preventivne dejavnosti; priprava priročnika in izvedba delavnic na temo čustvenega opismenevanja; senzibilizacija in izobraževanje delavcev);
  •   odzivanje v akutnih situacijah (poenotenje/ureditev/priprava protokolov in zapisov; opolnomočenje in usposabljanje delavcev za primerno odzivanje v teh situacijah; iskanje rešitev/dobrih praks za optimalne prilagoditve okolja kot preventivnega in varnega prostora za o/m);
  •   »kurativa«: individualiziran načrt pomoči (tistim o/m, ki izkazujejo pogostejše čustveno vedenjske težave, čustveno vedenjske motnje).
 2. DELAVCEM OMOGOČITI OSEBNO IN STROKOVNO RAST, PODPORO TER MOŽNOST ZA SENZIBILIZACIJO (RAZUMEVANJE), KI JIH OPOLNOMOČI PRI DELU Z OTROKI IN MLADOSTNIKI, KI POTREBUJEJO PODPORO PRI ČUSTVOVANJU IN VEDENJU.
  • Izvedba izobraževanj in delavnic,
  • izvedba okroglih miz, pogovori z zunanjimi strokovnimi gosti,
  • spodbude, ozaveščanje in motiviranje preko vizualnih sporočevalcev – veliki ekran v Centru, plakati po Centru, facebook stran, spletna stran … – mesečne teme,
  • prilagoditev in izvedba vsebin glede na izražene potrebe delavcev po enotah (na srečanjih, pedagoških konferencah…).
 1. PODPORA TIMSKEMU SODELOVANJU IN POVEZOVANJU VSEH DELAVCEV V CENTRU
  • Izvedba neformalnih družabnih srečanj za delavce (team building, športni tekmovanje …),
  • vzpodbuda, iniciativa in promocija prostočasnih sprostitvenih/povezovalnih aktivnosti za delavce,
 1. PUBLICISTIKA
  • Prispevki v zbornikih (Novi svetovi) in konferencah, kjer naša spoznanja in prakso predstavimo in delimo širši javnosti,
  • vzpostavitev vsebinske enote s strokovnimi usmeritvami in materiali na spletni strani CIRIUS Kamnik.

Related Images:

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost