Skoči na glavno vsebino

OŠ CIRIUS Kamnik obiskujejo gibalno ovirani in dolgotrajno bolni učenci, usmerjeni z Odločbo Zavoda RS za šolstvo. Vključeni so v enega od treh vzgojno-izobraževalnih programov:

  • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (EIS),
  • prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS),
  • posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVIZ).

 

Prednosti šolanja v CIRIUS Kamnik:

  • Smo edina osnovna šola v državi, ki izvaja prilagojen vzgojno-izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane učence.
  • Predmetnik v EIS in NIS je obogaten s specialno pedagoškimi dejavnostmi: komunikacijo, računalništvom, socialnim učenjem in socialnimi veščinami.
  • Učenci lahko prehajajo med programi iz NIS v EIS in PPVIZ v NIS.
  • K pouku se vključujejo terapevti.
  • Izvajanje inovacijskih projektov prinaša nove oblike dela v razredu in izboljšuje kakovost poučevanja.
  • Učence motiviramo za izven šolske dejavnosti in jim omogočimo aktivno udeležbo na raznolikih prireditvah, tekmovanjih in natečajih.
  • V razširjenem programu predmetnika izvajamo tabore, šole v naravi in interesne dejavnosti, ki so na vseh nivojih (vsebina, dostopnost) prilagojeni vsem učencem.

Nizek normativ oziroma manjše število učencev v razredu omogoča učiteljem, da izvajajo prilagoditve, s pomočjo katerih učenci pridobivajo znanje in izkušnje ter razvijajo talente. Na nastopih, natečajih in tekmovanjih izboljšujejo samopodobo in pridobivajo na samozavesti.

Šolski uspehi so za naše učence popotnica za uspešno življenje. Zanje je pomembno tudi medvrstniško druženje in sklepanje prijateljstev.

Vseskozi spreminjajoča se struktura učencev narekuje stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, zato temu posvečamo posebno pozornost.

Related Images:

(Skupno 1.254 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost