Skoči na glavno vsebino

Opis programa:
Poseben program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom in mladostnikom z zmerno, težjo  in težko motnjo v duševnem razvoju.   

Cilji programa:
Cilji posebnega programa vzgoje in izobraževanja so:

  • spodbujati otrokov  razvoj  na  zaznavnem,  gibalnem,  čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju
  • navajati na skrb za zdravje in samostojno življenje
  • pridobivati osnovna znanja in spretnosti;
  • navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje

Trajanje izobraževanja:
Posebni program se deli na več delov, in sicer:

  • obvezni del, ki traja 9 let z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta
  • nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta
  • usposabljanje za življenje in delo, ki traja največ pet let

Obvezni načini preverjanja:
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno opisno. Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.

Pogoji za vključitev:
Učenec se lahko vključi v poseben program vzgoje in izobraževanja na osnovi odločbe o usmeritvi.
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja:
Učenec zaključi obvezno šolanje, ko obiskuje program na vsaki od prvih treh stopenj 3 leta. Takrat dobi tudi ustrezno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. V potrdilu so opisno navedeni dosežki o doseganju ciljev tega dela programa.

Predmetnik

 

Related Images:

(Skupno 546 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost