Skoči na glavno vsebino

Opis programa:
Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen učencem z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Deli se na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda, tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Cilji programa:
Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so razvijati in usvajati znanja, sposobnosti in spretnosti na senzomotoričnem, spoznavnem, socialnem in gibalnem, področju.

Trajanje izobraževanja:
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole
otrok pridobi status učenca. Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih
izobraževanja.

Obvezni načini preverjanja:
Znanje učenca se v OŠPP ocenjuje opisno oziroma številčno. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠPP se učenčevo znanje ocenjuje opisno. V drugem obdobju se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje opisno, v tretjem obdobju pa se učenčevo znanje ocenjuje številčno.

Pogoji za vključitev:
Učenec se lahko vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi odločbe o usmeritvi.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja:
Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja so določeni v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Predmetnik

 

Related Images:

(Skupno 349 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost