Skoči na glavno vsebino

SVET STARŠEV

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet staršev združuje predstavnike staršev v naslednjih enotah Centra:

 • Osnovne šole,
 • Srednje šole
 • Dom -a.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za direktorja in ravnatelja posameznih izobraževalnih enot Centra,
 • razpravlja o poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v Svet zavoda in druge organe šole oziroma zavoda,
 • lahko sprejme program sodelovanja s šolo oziroma zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole oziroma zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predsednica Sveta staršev: URŠKA PERKO

Related Images:

(Skupno 319 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost