Skoči na glavno vsebino

Kdo smo

CIRIUS Kamnik, z daljšim imenom Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ima dolgo tradicijo, saj deluje že od leta 1947. Danes smo v Sloveniji osrednja državna izobraževalno rehabilitacijska ustanova za gibalno ovirane otroke in mladostnike in tiste, ki imajo poleg gibalne oviranosti še druge posebne potrebe. Naš center je relativno velik, sprejme lahko več kot 200 otrok in mladostnikov, za njih pa skrbi približno 250 zaposlenih.

 

Prednosti CIRIUS Kamnik

Glavne značilnosti, ki nas razlikujejo od večinskih šol, pa tudi od drugih podobnih centrov, so:

  • širok izbor osnovnošolskih in srednješolskih vzgojno izobraževalnih programov,
  • programi izobraževanja so prilagojeni, zagotovijo lahko enakovredni izobrazbeni standard, kar pomeni, da je veljavnost spričevala enaka kot v večinskih šolah,
  • vzgojno izobraževalne, zdravstvene, rehabilitacijske, interesne ter druge dejavnosti potekajo usklajeno, celostno in na enem mestu,
  • strokovni delavci imajo izobrazbo in specialna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami,
  • število otrok v oddelkih je bistveno manjše kot v večinskih šolah,
  • fizično pomoč pri vsakdanjih aktivnostih nudijo spremljevalci in varuhi – negovalci,
  • imamo arhitektonsko prilagojene prostore, specialno opremo in pripomočke ter sodobno informacijsko tehnologijo,
  • kljub omejitvam, ki jih imajo otroci ali mladostniki, je vsem omogočena vključitev v pouk športa, izvenšolske dejavnosti, interesne aktivnosti in različne oblike projektnega dela in izmenjav, tako doma kot v tujini.

 

Celostni pristop

Vključenost v CIRIUS Kamnik pomeni v prvi vrsti vzgojo in izobraževanje, obsega pa tudi zdravstveno dejavnost, medicinsko rehabilitacijo ter razvijanje drugih, za življenje pomembnih področij. Cilji, ki si jih ob upoštevanju otrokovih objektivnih danosti zastavljamo, so zato ustrezna izobrazba, skrb za zdravstveno stanje, predvsem pa najvišji možni nivo samostojnosti in učinkovitosti v telesnem, duševnem in socialnem funkcioniranju. Za vsakega otroka ali mladostnika v sodelovanju s starši oblikujemo individualizirani program, s pomočjo katerega prilagajamo način dela in spremljamo napredek. V strokovno delo je vključen širok interdisciplinarni tim, ki se imenuje »strokovna skupina«, sestavljajo pa jo : učitelj, vzgojitelj, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog in socialni delavec.

 

 

 

Related Images:

(Skupno 3.006 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost