Skoči na glavno vsebino

NAMEN INKLUZIVNEGA TIMA MOBILNE SLUŽBE

Mobilna služba je namenjena celostni obravnavi gibalno oviranih otrok in mladostnikov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v rednih oddelkih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Člani tima nudijo izobraževanje, strokovno svetovanje, pomoč in podporo staršem, učiteljem, vzgojiteljem, strokovnim delavcem in spremljevalcem oz. vsem, ki sodelujejo pri obravnavi otroka/mladostnika.

Sestavlja jo interdisciplinarni, strokovno usposobljen tim, ki ima raznovrstne in bogate izkušnje pri izobraževanju gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov.

Strokovni člani tima mobilne službe so:

Koordinatorica – ravnateljica Isabelle Morel Bera
Psihologinja Mateja Kralj
Socialna delavka /
Defektologinja Ajda Eiselt Čreslovnik
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Tjaša Islamčević Lešnik
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Karin Turinski
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Sanja Brumen
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Nina Pantić Ćehajić
Inkluzivna pedagoginja Ines Koler
Psihologinja Rebeka Dragar
Defektologinja Nataša Petrović
Vzgojiteljica Monika Benda
Logopedinja /
Delovna terapevtka Tamara Svete
Fizioterapevtka Marjana Ogrinc
Medicinska sestra /

Strokovni delavci se vključujejo v delo tima glede na vrsto problema, vsi pa s svojega strokovnega področja obravnavajo otroka in prispevajo k doseganju skupnega cilja.

 

Glede na potrebe otroka oz. mladostnika, šole in staršev inkluzivni tim mobilne službe nudi:

 • neposredno delo z otrokom (dodatno strokovno pomoč) v okolju, ki mu je domače in znano, ob upoštevanju njegovih posebnosti v funkcioniranju,
 • pomoč pri ustrezni izdelavi individualiziranega programa,
 • svetovanje glede potrebnih prilagoditev prostorov, delovnega mesta in pripomočkov,
 • svetovanje glede prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu (usvajanje, preverjanje, utrjevanje in ocenjevanje znanja),
 • svetovanje glede organizacije dela spremljevalca za nudenje fizične pomoči,
 • testiranje, izposojo in uporabo pripomočkov za gibalno ovirane,
 • svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev, staršev/družin oz. vseh, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja otroka,
 • diagnostične preglede in obravnave (fizioterapija, delovna terapija, logopedija, specialna pedagogika) v centru in na terenu,
 • svetovanje glede socialno varstvenih pravic staršev,
 • izvajanje poklicne orientacije in
 • skupine za samopomoč staršem.

Za hitrejši stik z inkluzivnim timom mobilne službe vzgojno izobraževalne ustanove in starši izpolnijo obrazec o soglasju za vključitev ter vlogo za sodelovanje.

Related Images:

(Skupno 520 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost