PLAVANJE, DOPUST V ČATEŽU IN SPLETNA PRODAJNA GALERIJA

             Predstavitev

             Urnik plavalnih terminov za obiskovalce

             
                                         Ceniki storitev, najemov in kapacitet


             Prodajna galerija
Animacijska dejavnost OE Dom-vzgoja Slikanje na svilo je namenjena  vsem mladostnikom, ki želijo aktivno izrabiti prosti čas, razvijati svojo kreativnost, domišljijo in se sprostiti ob likovnem ustvarjanju.
Slikanje na svilo kot animacijska dejavnost pomaga posamezniku, da odkriva svoje ustvarjalne sposobnosti ter tistim najbolj kreativnim in vztrajnim omogoča oblikovanje pozitivne samopodobe in lastne afirmacije v zunanjem okolju. 
Najboljši likovni izdelki so redno razstavljeni po stenah zavoda, prav tako sodelujemo pri razstavah zunaj zavoda. Ob možnostih, ki jih ponuja internet, smo se odločili izdelke, ki so nastali v zadnjih dveh šolskih letih, predstaviti širši javnosti v obliki spletne prodajne galerije.

 
Mentorici: Zvjezdana Backovič, Anja Japelj
Mednarodni likovni natečaj