Šolski radio
 
Vzgoja za medije služi temu, da bi medijsko opismenjevala prav vse – od posameznika, preko specifičnih skupin, kot so dijaki in učitelji, do široke javnosti – in pripravila za kritično in ustvarjalno sporočanje v medijsko zasičeni družbi. Eden izmed argumentov za vpeljevanje vzgoje za medije v vzgojno-izobraževalni prostor je tudi želja, da bi pasivne uporabnike medijev preobrazili v aktivne in kritične.
Tega dejstva se zavedamo tudi v CIRIUS-u v Kamniku, zato vztrajamo pri oddajanju radijskega programa šolskega radia. Projekt šolskega radia je zaživel ob strokovni pomoči ekipe Radia Študent, ki nas je v okviru izobraževalnega programa Kultmedia usposobila, tako delavce kot tudi otroke in mladostnike našega zavoda, za novinarsko, voditeljsko in tehnično področje udejstvovanja na radiu. Gibalno ovirani otroci in mladostniki so tako spoznali delo radijskega novinarja, napovedovalca in tonskega tehnika, pri tem pa, ob potrebnem suportu mentorjev, oblikovali tudi lasten radijski program.
Nadgradnjo dosedanjega delovanja šolskega Radia Cirius predstavlja partnerstvo v projektu Center vseživljenskega učenja in skupen projekt sodelovanja s komercialnim radiem Radio1 iz Ljubljane.
 
 
 
 
Mednarodni likovni natečaj