V CIRIUS Kamnik upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja. Vključeni smo v  projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in v Shemo šolskega sadja, kjer lahko otroci poleg rednih obrokov brezplačno dobijo tudi sadje. Iz naših prostorov smo umaknili vse avtomate s hrano in pijačo. Otrokom in mladostnikom sta ves čas na voljo nesladkan čaj in voda. Pri pripravi jedi namesto klasičnega cvrtja uporabljamo metode, pri katerih se uporablja manj slabih maščob.

Problematika prehranjevanja v zavodu je večplastna. Poleg različnih zdravstvenih stanj otrok in mladostnikov, ki zahtevajo njim prilagojene diete, je prisoten tudi pojav prekomerne telesne teže, debelosti in na drugi strani tudi prenizka telesna teža. Zdravnik na sistematskih pregledih vsako leto oceni stopnjo prehranjenosti posameznega otroka oz. mladostnika in se na podlagi rezultatov pregleda pogovori z otroki in njihovimi starši ter priporoči spremembe v načinu prehranjevanja in življenjskega stila. Pogodbeno zavod sodeluje s priznano slovensko klinično dietetičarko, ki svetuje pri pripravi različnih diet in jedilnikov.

Pozornosti ne posvečamo samo pravilni prehrani ampak tudi gibanju. Čeprav je gibanje pri gibalno oviranih lahko omejeno, posvečamo telesni aktivnosti v okviru različnih možnosti velik pomen (prilagojena telesna vzgoja, fizioterapija, delovna terapija, hipoterapija, plavanje in različne interesne dejavnosti).

V tem šolskem letu smo se vključili tudi v projekt “Uživajmo v zdravju”, ki je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Poleg Slovenije sodelujejo tudi Bolgarija, Češka, Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška.

Nezadostna telesna dejavnost, nezdravo oziroma neprimerno prehranjevanje in prekomerna telesna teža ter debelost predstavljajo enega od najpomembnejših javnozdravstvenih problemov v Sloveniji. Opažamo prekomeren vnos maščob, nezadostno uživanje sadja in predvsem zelenjave ter vse večji problem čezmerne hranjenosti in debelosti tako pri odrasli populaciji kot pri otrocih. Debelost prinaša velika zdravstvena tveganja in bistveno zmanjšuje kakovost življenja, pri otrocih lahko vpliva tudi na učno uspešnost  in gibalno učinkovitost.

                             

Projekt z naslovom Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju oziroma s krajšim naslovom »UŽIVAJMO V ZDRAVJU« poteka pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kot ključni partnerji pa v projektu sodelujejo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta in Fakulteta za šport), Institut Jožef Stefan, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Projekt, ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma, traja do 31. decembra 2016. Spletna stran projekta, kjer so objavljene dosedanje aktivnosti in izdelki, je  www.uzivajmovzdravju.si