TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

CIRIUS Kamnik sodeluje v Tednu vseživljnjskega učenja (TVU)!

Širši termin: 12. 5. -30. 6. 2017

   

V okviru TVU CIRIUS Kamnik sodeluje v izobraževalnih, promocijskih, informativno-svetovalnih, družabnih in kulturnih dogodkih, ki zrcalijo učne možnosti, namenjene

  • pridobivanju znanja in razumevanja
  • pridobivanju in posodabljanju veščin, potrebnih za delo
  • osebnostni rasti in razvoju odgovornega, osveščenega, ustvarjalnega posameznika
  • razvijanju odprtosti ter miroljubnega in dejavnega sožitja v skupnosti

O tednu vseživljenjskega učenja iz uradne spletne strani:

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujemo na Andrgoškem centru Slovenije in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja - v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana "Slovenija, učeča se dežela". TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Več informacij o tednu vseživljenjskega učenja na: http://tvu.acs.si