mreža šolski pes

 

 

 

V CIRIUS Kamnik že osmo leto, vsako sredo, vstopa skozi šolska vrata terapevtski pes Alvin. Alvin s svojim veselim značajem razveseljuje učence in je odličen motivator. Njegova vodnica in učiteljica Irma Golob je ena izmed pobudnic povezovanja pedagoških delavcev, ki v svoje delo redno vključujejo psa. Skupaj s strokovnimi delavkami in v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo je sooblikovala prvi slovenski Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces. Dokument je rezultat večletnega dela s terapevtskimi psi v vzgoji in izobraževanju in tudi v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo ter je zasnovan v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja.

 

Irma Golob je ena od koordinatoric  Mreže ŠOLSKI PES https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes.  

 

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo s kužki v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah je na straneh Mreže predstavljeno sistematično, dokumentirano in evalvirano. Omogoča vpogled v odlične prakse dela s šolskimi psi širom Slovenije.

 

Delo s terapevtskimi psi predstavlja drugačen, svež, interaktiven pristop k vzgoji in učenju. Bogati šolsko kulturo in vnaša v slovenski šolski prostor novo dimenzijo. Zato je vizija Mreže Šolski pes skrbno načrtovano širjenje kakovostnega dela s šolskimi psi. Želimo tudi, da bo delo s šolskimi psi formalno priznano s strani pristojnih ustanov.

 

 

 

 

MREŽA ŠOLSKI PES – šolsko leto 2021/2022

 

 

Vključitev šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces prinaša spodbudno učno okolje z visoko stopnjo motivacije, aktivno udeležbo otrok, predvsem pa razvoj otrok na spoznavni, čustveni in socialni ravni. Učenci so s pomočjo kužka bolj aktivni, usvajajo, ponavljajo in utrjujejo znanje na nekoliko drugačen in zabaven način, hkrati pa ob tem razvijajo empatijo, spoštovanje, sprejemanje, samokontrolo, pozornost, sodelovanje in odličnost.

CIRIUS Kamnik sodeluje z Društvom za terapijo z živalmi Ambasadorji nasmeha in  je od vsega začetka vključen tudi v Mrežo šolski pes. V šolskem letu 2021-2022 se trije delovni pari redno vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo v oddelke posebnega programa.

Šolski pes Alvin se z učiteljico in vodnico, Irmo Golob, vsako sredo vključuje v matični oddelek PPVIZ 2. G v obsegu dveh učnih ur.

Delovni par Urška Ivanovič in psička Mila se redno vključujeta v delo oddelka PPVIZ 3./4. M k učiteljici Medini Muratović.

Delovni par Jasna Poznič in psička Cini se redno vključujeta v delo oddelka PPVIZ 3./4. J k učiteljici Sari Juretič in Albini Mljač.

 

Sledimo zastavljenim ciljem:

Učenec:

·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREBRNO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU
Na Mednarodnem likovnem natečaju OŠ Marije Vera Kamnik na temo Pokrajina je učenec 4. r. OŠ CIRIUS Kamnik Kristjan Štiftar v konkurenci 74 likovnih del iz petih držav prejel srebrno priznanje za 1. tr