mreža šolski pes

 

 

 

V CIRIUS Kamnik že šesto leto, vsako sredo, vstopa skozi šolska vrata terapevtski pes Alvin. Alvin s svojim veselim značajem razveseljuje učence in je odličen motivator. Njegova vodnica in učiteljica Irma Golob je ena izmed pobudnic povezovanja pedagoških delavcev, ki v svoje delo redno vključujejo psa. Skupaj s strokovnimi delavkami in v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo je sooblikovala prvi slovenski Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces. Dokument je rezultat večletnega dela s terapevtskimi psi v vzgoji in izobraževanju in tudi v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo ter je zasnovan v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja.

 

Irma Golob je ena od koordinatoric  Mreže ŠOLSKI PES https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes.  

 

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo s kužki v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah je na straneh Mreže predstavljeno sistematično, dokumentirano in evalvirano. Omogoča vpogled v odlične prakse dela s šolskimi psi širom Slovenije.

 

Delo s terapevtskimi psi predstavlja drugačen, svež, interaktiven pristop k vzgoji in učenju. Bogati šolsko kulturo in vnaša v slovenski šolski prostor novo dimenzijo. Zato je vizija Mreže Šolski pes skrbno načrtovano širjenje kakovostnega dela s šolskimi psi. Želimo tudi, da bo delo s šolskimi psi formalno priznano s strani pristojnih ustanov.