PROJEKTI

 


»Projekt delno financirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je financiran iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 4. razvojne prioritete "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti", in 4.2. prednostne usmeritve "Enake možnosti v vzgoji in izobraževanju.«

V CIRIUS-u Kamnik poteka projekt PDUO (Program dodatnega usposabljanja odraslih oseb). Projekt je financiran iz evropskih sredstev (Evropski socialni sklad) in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter poteka dve šolski leti (2013/14 in 2014/15).

Osnovni cilj projekta PDUO je usposobljenost mlajših odraslih gibalno oviranih oseb, ki po dolgoletnem bivanju zapuščajo naš Center, za delo, večjo samostojnost in neodvisno življenje ter zgrajena socialna mreža oziroma infrastruktura, ki jih bo pri tem podpirala. Aktivnosti smo dosegali z izvajanjem modulov, ki so usmerjeni v pridobivanje znanj, veščin in kompetenc na področju funkcionalne uporabe informacijske tehnologije, avdio in video naprav, komunikacije in osebnih storitev. Uporabniki so bili v šolskem letu 2013/2014 vključeni v module: 

fotografija (seznanili so se s poznavanjem tipov fotoaparatov, njihovo zgradbo in delovanjem, z nastavitvami in upravljanjem s fotoaparatom, se srečali z osnovnimi pravili kompozicije in fotografskimi žanri),

e-opismenjevanje (uporaba programa Adobe Photoshop in izdelava koledarja),

socialno podjetništvo (procesi socialnega podjetništva, zakonodaja, menedžment in izdelava poslovnega načrta, načini financiranja in novi ekonomski pristopi: ekonomija delitve),

šolski radio (nastanek in razvoj radia ter njegove bistvene značilnosti, razlikovanje lokalnih in nacionalnih oz. komercialnih in nekomercialnih radijskih postaj, delo radijskega novinarja, napovedovalca in tonskega tehnika, ob podpori mentorjev oblikovanje lastnega radijskega programa in realizacija radijske oddaje ter pridobitev znanj o računalniški obdelavi avdio materiala, glasbeni opremi in tonski tehniki),

vzgoja za odgovorno in samodoločeno življenje (vsebine, povezane z medosebnimi odnosi: ljubezen, prijateljstvo, spolnost, odgovorno ravnanje z denarjem, samostojna priprava obrokov, načrtovanje izletov ter organizacija in priprava dogodkov), 

osebni načrt in socialna rehabilitacija (aktivno sodelovanje pri načrtovanju svoje prihodnosti in nadaljnje poklicne poti, prepoznavanje virov v sebi in v okolju)

thai-chi, jutranja telovadba (športne vsebine in fizične vaje, vloga različnih hranilnih snovi, pomen spremembe načina življenja kot alternativa hujšanju, cona napora in njen pomen, poslušanje samega sebe ter obvladovanje stresa s športom) in

refleksija (analiza lastnega prispevka pri dejavnostih, prepoznavanje konstruktivnih in nekonstruktivnih vzorcev vedenja ter zavedanje pomena odločitev o prihodnjem ravnanju na podlagi preteklih izkušenj). 

Vzporedno s pridobivanjem uporabnih znanj v modulih, so bili nekateri dijaki, ki zaključujejo izobraževanje v našem centru, vključeni tudi v program tutorstva. Tutorstvo ali mentorstvo pomeni usmerjanje, vodenje človeka z nasveti, pojasnili ter skupno iskanje poti in strategij ravnanja. Vsak od štirih vključenih uporabnikov projekta PDUO je dobil svojo tutorko oz. mentorico, ki je z njim raziskovala možnosti sodelovanja v dejavnostih v domačem okolju ter širila socialno mrežo v okolju, kamor se bo uporabnik vrnil po usposabljanju v Centru.

Projektni teden v Srednji šoli (21. do 25. septembra)
Lovstvo
Projektni dnevi so bili zelo zabavni, bilo je zelo veliko izbirnih vsebin jaz sem izbral lovstvo. Mentorja pri lovskih izbirnih vsebinah sta bila profesor Goran Peršin in profesor Anton Slapnik, bilo je veliko učencev iz več razredov.
V prvem dnevu pri Lovstvu smo spoznali, kakšni so bili običaji in lovske navade pri lovstvu. Profesorja sta nam pokazala lovsko puško in nato smo jo lahko tudi mi prijeli v roko in poizkusili ustreliti brez naboja. Tako si imel občutek. kako jo je držati v rokah in kakšen občutek je, če pritisneš na sprožilec na lovski puški.
Drugi dan sta profesorja pokazala še eno izmed lovskih pušk in pokazala sta nam, kako se očisti lovsko puško. Je kar zelo zakomplicirano, ker ne smeš raniti notranjosti cevi, ker potem se naboj ne bo pravilno vrtel in lahko zavije izven poti do živali, ki jo je potrebno zadeti. Povedala sta nam tudi, kako je potrebno pravilno držati lovsko puško, da nas ne poškoduje. Ker naboj ne leti v ravni liniji, ampak ima težo, ki ga vleče proti tlom, je potrebno puško nameriti malo višje, da zadane žival.
Tretji dan so nas peljali ven in profesor Goran Peršin je pripeljal s seboj še svojega psa, ki je izkušen lovski pes. Pokazal nam je, kako se sliši, ko sprožiš nabito puško z nabojem, in zelo zadoni. Pokazal nam je še, kako tudi njegov pes išče sled za divjadjo.
Pokazali so nam tudi zamrzovalnico, kamor dajejo živali, ki jih uplenijo. In s tem so pokazali tudi notranjost lovskega doma Komenda. Ko smo si ogledali notranjost, je bil čas za odhod nazaj v Kamnik v Cirius in s tem so se za našo skupino pri lovstvu zaključili projektni dnevi.
Moje mnenje je, da smo se zabavali in pokazali so nam veliko različnih stvari, najbolj zanimivo mi je bilo, da smo šli v naravo in smo si ogledali veliko različnih rastlin. Menim, da je bila delavnica zelo zanimiva in koristna.

Snoj Matic, 3.a 

                                                     ... več o tem ...

 

 

 

Mednarodni likovni natečaj