UREDITEV DELOVNEGA MESTA Z VIDIKA DELOVNE TERAPIJE

Za zdrav razvoj potrebujemo individualno ( sebi in svojim potrebam ) prilagojeno delovno mesto. Pravilna ureditev delovnega mesta nam omogoča zdrav razvoj in večjo delovno uspešnost, nekaterim pa omogoča, da lahko aktivnost izvedejo. Brez prilagoditev je namreč sploh ne morejo izvesti.

Svojim potrebam uredimo ožje in širše okolje.

V širšem okolju je pomembna primerna arhitektonska ureditev, v ožjem delovnem okolju pa je potrebno individualno izbrati in prirediti delovno ploskev in sedišče, zelo pozorni pa moramo biti tudi pri izbiri položaja delovnega mesta v razredu.

UREDITEV DELOVNEGA MESTA

ŠIRŠE DELOVNO OKOLJE OŽJE DELOVNO OKOLJE
stopnice / klančine stol
pragovi / robniki miza
dvigala podnožniki
vrata položaj delovnega mesta v razredu

 

Za uspešno izvedeno aktivnost je zelo pomembna pravilna izbira sedeža in drža, ki jo le-ta omogoča.

Šolski stoli in mize so lahko običajni, takšni, kot jih imajo sošolci - izberemo le pravilno višino, lahko pa so prilagojeni (dodane blazine, nedrseče podloge, podnožniki) ali specialne izvedbe (stoli za otroke z motnjami v razvoju z dodanimi pelotami, pasovi, oporami…). 

SEDEŽ / STOL
višina sedne ploskve
globina sedne ploskve
naklon sedne ploskve
dodatki: blazine, nedrseče podloge, pelote, pasovi, na stol pritrjeni podnožniki

 

Posameznikovim potrebam mora ustrezati tudi miza, ki mora biti pravilne višine, po potrebi mora imeti še dodatne funkcije: enostavno nastavitev višine delovne ploskve v primeru, ko uporabnik tekom dneva menja položaj (delo sede ali stoje), opremljenost z izrezom za telo, izrezom za krmilno ročico elektromotronega vozička ter možnost naklona delovne ploskve.

 

MIZA
Višina delovne površine
Globina delovne ploskve
Naklon delovne ploskve
Izrez za telo na delovni ploskvi
Izrez za krmilno ročico električnega vozička

  

Če otroku zagotovimo stabilen položaj medenice, se lahko pri delu osredotoči na druge zahtevnosti in mu ni treba ves čas loviti ravnotežja. Pridobi sproščenost v ramenskem obroču, ki je izhodišče vseh aktivnosti, ki jih opravlja roka, s tem dosežemo večjo hitrost in uspešnost posameznika.


Pred določitvijo primerne opreme je pomembno terapevtsko testiranje.

Primeri opreme pri nas:

                            

                                                           

Kontakt:  Martina Lenček, viš.del.ter.
              martina.lencek@guest.arnes.si