RAČUNALNIŠKA OPREMA

Mnogim otrokom in mladostnikom z motnjami v gibalnem razvoju omogočimo funkcijo in lažje izvajanje aktivnosti s pomočjo računalniške opreme, ki jo je potrebno vsakemu posamezniku primerno izbrati in prilagoditi.

Računalnik uporabljamo kot:

- ortotski pripomoček, oziroma delovni pripomoček za opravljanje šolskega, izobraževalnega in poklicnega dela,

- pripomoček za kvalitetno in kreativno preživljanje prostega časa.

V okviru delovne terapije izvajamo testiranje in svetovanje pri izbiri najprimernejše računalniške opreme za gibalno ovirane otroke in mladostnike. Prilagoditve opreme, ki je dostopna, so različne. Poleg lažjega izvajanja aktivnosti smo pozorni tudi na metode in postopke, ki otroku olajšajo delo in proces osnovnega opismenjevanja.  

Da otrok osvoji črke in različne pisave, smo pripravili prilagojene tipkovnice, ki to omogočajo. Otroku so v pomoč pri spoznavanju črk in zapomnitvi oblike črk, ki jih kasneje, ko črke že pozna, lahko poizkusi z roko zapisati, če to zmore. Ta pot se je izkazala za dobro in otroku prijaznejšo.

Testiranje poteka individualno, izhajamo iz otroka, njegovih sposobnosti in potreb.

Izbiramo opremo, ki je primerno prilagojena in dostopna:
  •      velika tipkovnica 

                   

  •      mala tipkovnica
  •      prilagoditev klasične tipkovnice
  •      track ball

                        

  •        uporaba stikal – vmesnik

                   

 

Kontakt: Staša Rener, dipl.del.terapevt
              stasa.rener@guest.arnes.si