PRIPOMOČKI, KI POVEČUJEJO FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Gibanje je življenje in življenje je gibanje (Strel, l. 2000).

   

Gibanje je dejavnost, ki jo človek potrebuje in hrepeni po njej v vseh življenjskih obdobjih. Z gibanjem in uporabo le tega uresničuje lastne potrebe in želje, ter komunicira v ožjem in širšem okolju.

Za funkcionalno uporabo gibalnih sposobnosti mora človek imeti primerno razvite in usklajene gibalne sposobnost:

 • kontrolo drže
 • organiziranost gibanja
 • mobilnost

Na te posamezne dejavnike vplivajo številni negativni vplivi:

 • nepravilni razvoj (možganov, hrbtenjače, mišic,…)
 • poškodbe (šport, nesreče,…)
 • degenerativni procesi (staranje,..)
 • in drugo

Vse to posledično znižuje nivo doseženih funkcionalnih sposobnosti in vpliva na kvaliteto posameznika in njegovih najbližjih (družinsko okolje, šolsko okolje, delovno mesto).

Z uporabo pripomočkov na področju drže, gibanja in mobilnosti lahko bistveno vplivamo na višjo stopnjo funkcionalnosti in posledično na samostojnost in kvaliteto posameznika.

Določeni medicinsko tehnični pripomočki so uporabnikom dostopni na osnovi Pravilnika ZZZS o medicinsko-tehničnih pripomočkih.

Več informacij glede pravilnika so na voljo na spletni strani: http://www.zzzs.si/

Medicinsko-tehnični pripomočki so v pravilniku šifrirani, določena jim je tudi trajnostna doba:

Otroci in mladostniki v našem zavodu najpogosteje uporabljajo naslednje pripomočke:

 • ortopedski čevlji- do starosti 18 let na 8 mesecev, nad 18. letom na 12 mesecev
 • individualno izdelane ortoze na 2 leti
 • individualno izdelane ortoze za stojo in hojo na
 • hodulja na 3 leta
 • stojka na 5 let
 • terapevtski stol- pravica do 15 leta starosti na 5 let
 • otroški tricikel- pravica do 15. leta starosti na 5 let
 • vozički na 5 let

Kako do sekundarne in terciarne ambulante?

Potrebujete napotnico osebnega zdravnika, ki vas napoti v ustrezno ambulanto za predpis pripomočka. Naročite se v specialistični ambulanti za termin. Sledi predpis pripomočka po presoji zdravnika specialista.

V CIRIUS-u sta možna predpis in oskrba s pripomočki, ker imamo:

 • 1x mesečno terciarno specialistično fiziatrično ambulanto, ki jo vodi prim. dr. H. Damjanova
 • občasno komisijo IRSR za predpis zahtevnejših pripomočkov – prof. dr. A. Zupan
 • redno sodelovanje s specialistično ortopedsko ambulanto na Polikliniki
 • redno sodelovanje pri izdelavi individualnih pripomočkov in dobavi tehničnih pripomočkov z različnimi podjetji; organiziranost ambulante omogoča odvzem mere, proba in prevzem ortoze in pripomočka ob prisotnosti zdravnika in terapevta.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj ugotavljamo, da pogosto že izdelani pripomočki funkcionalno niso povsem ustrezni. Potrebne so številne individualne prilagoditve, kar od strokovnega kadra zahteva poznavanje patologije obolenja, gibalnih, funkcionalnih in kognitivnih sposobnosti otrok in mladostnikov, ki bodo pripomoček uporabljali v vsakdanjih aktivnostih.

Kontaktna oseba : Veronika Slapar, dipl. fiziot.
                          veronika.slapar@siol.net