PREHRANA

Jedilnik 5. do 9. december

Dodatek jedilniku

Cenik prehrane

Pravila šolske prehrane CIRIUS Kamnik

 

Za učence in dijake, ki na osnovi odločbe o usmeritvi med tednom v centru tudi bivajo, je prehrana brezplačna.

Učencem in dijakom, ki center obiskujejo dnevno, omogočamo naročilo na prehrano: obroke po izbiri in najavljene za tekoče šolsko leto na predpisanem obrazcu "Prijava na šolsko prehrano". Obroki so plačljivi po veljavnem ceniku.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skladno z veljavnimi zakonskimi kriteriji lahko starši uveljavljajo subvencijo malice, za učence tudi kosila. Več na spletni strani ministrstva.

 

Obrazec: Prijava učencev OŠ na šolsko prehrano

Obrazec: Prijava dijaka SŠ na šolsko prehrano 

 

                                     ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

                                     elektronski naslov:  sporocila@cirius-kamnik.si

                                     telefonska številka: 031 330 739 (samo SMS sporočilo)

Starši odjavijo posamezni obrok/obroke s pisnim obvestilom na elektronski naslov ali po telefonu. Odjave posredovane do 7.30, bodo upoštevane že v tekočem dnevu, po 7.30 pa od naslednjega dne dalje.

Ne-odjavljeni obroki se zaračunajo po ceniku.