POVEZAVE

 

Ministrstvo za šolstvo in šport www.mss.gov.si
Zavod RS za šolstvo www.zrss.si
Ministrstvo za zdravje www.mz.gov.s
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije www.zzzs.si
Center za poklicno izobraževanje www.cpi.si
Inštitut RS za rehabilitacijo www.ir-rs.si
Društvo študentov invalidov Slovenije www.dsis-drustvo.si
Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo www.soncek.org
EU projekt Comenius sodelovanje www.luovi.fi/comenius
Društvo distrofikov Slovenije www.drustvo-distrofikov.si
Zveza društev paraplegikov Slovenije www.zveza-paraplegikov.si
Društvo za teorijo in kulturo hendikepa www.yhd-drustvo.si