PREDNOSTI USPOSABLJANJA PRI NAS
 • Imamo večje možnosti za prilagajanje otroku in mladostniku, tako da lahko usposabljamo tudi otroke s težjo gibalno oviranostjo;
 • Izvajamo prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, v katerih prilagajamo predmetnike, organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovno razporeditev pouka in trajanje programa, v posebnih programih pa tudi pogoje za dokončanje izobraževanja;
 • Strokovni delavci imajo dodatna specialna znanja;
 • Omogočamo celovitost in usklajenost vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih in drugih programov na enem mestu;
 • Izvajamo nekatere bolj specialne zdravstveno terapevtske in rehabilitacijske metode, kot so: nadomestna komunikacija, hipoterapija, respiratorna fizioterapija;
 • Število otrok v oddelkih je bistveno manjše kot v rednih šolah;
 • V oddelkih so prisotni spremljevalci za nudenje fizične pomoči;
 • Imamo prilagojene prostore, specialno opremo in pripomočke ter sodobno informacijsko tehnologijo;
 • Ponujamo pestre dodatne dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa tudi izven Zavoda;
 • Starši imajo aktivno vlogo pri usposabljanju svojega otroka;
 • Organiziramo dnevne in tedenske prevoze, kar omogoča ohranjanje stika z domačim okoljem;
 • S svojo odprtostjo omogočamo vključevanje otrok in mladostnikov v običajno okolje in stike z drugimi vrstniki.