KONTAKTI

Center za izobraževanje,rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Novi trg 43 a
1241 Kamnik

Centrala in tajništvo:
Tel:   01/ 8317 - 444
Faks: 01/ 8317 - 666
E-naslov: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Internet: www.cirius-kamnik.si
TRR: 01100-6030689368

direktor: Goran Pavličgoran.pavlic@cirius-kamnik.si  

Ravnateljica osnovne šole

Ravnateljica srednje šole:          

in koordinatorica mobilne službe:

Saša Markovič

Isabelle Morel Bera

 
Ravnateljica doma:
Vodja zdravstvene enote:

mag. Simona R. Ožek

 Marta Orehek Kirbiš,dr.med.,spec.spl.med.

 marta.orehek@cirius-kamnik.si

 
 
Vodja tehničnih služb:
Vodja medicinske rehabilitacije:

Tatjana Lipovšek

Marta Klobčar

tatjana.lipovsek@cirius-kamnik.si

marta.klobcar@cirius-kamnik.si

 

 
Vodja računovodstva:
Vodja zdravstvene nege in oskrbe:

Alenka Škerjanec

Marija Petkovšek

marija.petkovsek@cirius-kamnik.si

 
 
Svetovalna služba OŠ:
Svetovalna služba SŠ:

Neta Zalar

Irena Praznik

irena.praznik@cirius-kamnik.si

Mateja Kralj

dr. Dušan Rutar

Knjižnica zavoda: Mateja Perko
mateja.perko@cirius-kamnik.si