Novice

Božični bazar in sejem delitve v CIRIUS Kamnik

24.12.2019
V CIRIUS Kamnik smo 20. decembra 2019 organizirali božični bazar in sejem medsebojne delitve, kar je bilo hkrati tudi tradicionalno srečanje partnerjev iz lokalnega okolja Kamnik: društva Makadam, socialnega podjetja Reciklarnica, Dnevnega centra Štacjon in CIRIUS Kamnik. Partnerje povezuje dobro sodelovanje v različnih aktivnostih, med njimi številne potekajo v okviru projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalna okolja, katerega nosilec je CIRIUS Kamnik, vodi pa ga dr. Dušan Rutar. Projekt je namenjen širitvi socialne mreže mladostnikov ter njihovemu postopnemu vključevanju na trg dela. Dogodek je bil namenjen izmenjavi izkušenj, krepitvi medsebojnega sodelovanja ter predstavitvi izdelkov različnih organizacij.
avtor: Tomaž Bojc in Rok Kralj