Novice

Mednarodno sodelovanje

28.05.2018
V času od 22. 5. do 24. 5. smo v CIRIUS Kamnik v okviru Erasmus+ projekta PREMIER – Peer Review gostili skupino štirih udeležencev iz Italije, Estonije in s Finske, ki so v torek in sredo izvajali razgovore z različnimi skupinami na temo mednarodnih aktivnosti. Intervjuvali so vodstvo, koordinatorje, tujo učiteljico, EVS prostovoljca, študentki iz Estonije, zaposlene in dijake, ki so že sodelovali v mednarodnih aktivnostih, dve partnerski ustanovi (Luovi, Dubrava). Namen razgovorov je bil pohvaliti tisto, kar je pri pripravi in izvedbi dobro in opozoriti na tisto, kar bi bilo mogoče izboljšati. V sredo 23. 5. se jim je pridružilo devet koordinatorjev, saj je v projekt vključenih deset šol iz sedmih držav (Slovenija, Finska, Estonija, Italija, Švedska, Francija, Nizozemska). Udeleženci smo bili zelo zadovoljni z načinom dela in predlogi za naprej.
avtor: Tanja Kejžar