Novice

Dijaki in dijakinje v Qlandiji

07.12.2017
5. decembra 2017 nam je vodstvo QLANDI-je Kamnik omogočilo, da so naši mladostniki v njihovem trgovskem centru predstavili izdelke, ki jih delajo v programu post rehabilitacijski praktikum, pri pouku umetnostne vzgoje ter v nekaterih vzgojnih skupinah. Imeli so svojo stojnico in preko srečanj z mimoidočimi delili nekatere osebne izkušnje, vezane tudi na CIRIUS Kamnik. Izkušnja povezave z lokalnim okoljem je obogatila vse, hkrati pa so bili dijaki in dijakinje veseli tudi prostovoljnih prispevkov. V realnem delovnem okolju so se preizkusili tako v »prodaji« lastnih izdelkov kot tudi v »prodaji« vsebinsko in oblikovno bogatega koledarja, ki ga je za koledarsko leto 2018 ob 70-letnici delovanja zavoda izdal CIRIUS Kamnik. Zbrana sredstva bodo koristno uporabljena za nadstandardne programe v našem Centru, za izenačevanje možnosti pri aktivnem vključevanju mladostnikov v lokalno okolje in posledično za izboljšanje kvalitete njihovega življenja.
avtor: Tomaž Bojc