2018
16.02.2018
Kulturni dan Srednje šole
V četrtek, 15. februarja 2018 smo na srednji šoli odšli v Ljubljano v Narodno galerijo, ki letos praznuje 100-letnico, in si pod strokovnim vodstvom ogledali stalni razstavi slovenskega in evropskega slikarstva.
V lepem zimskem vremenu smo preživeli poučen, prijeten in zanimiv kulturni dan.

14.02.2018
12. Mednarodni sejem učnih podjetij
... nadpovprečen uspeh dijakov in
dijakinj SŠ ...

13. februarja, na pustni torek, so se dijaki in dijakinje našega učnega podjetja TEAM, d.o.o., udeležili zdaj že tradicionalnega Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Tudi tokrat je bila udeležba na sejmu številna, saj se je na izvirno opremljenih stojnicah predstavilo kar 51 učnih podjetij iz petih držav – Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Litve in Bolgarije. V uvodnih nagovorih na otvoritveni prireditvi so ugledni govorniki poudarili pomembnost takšnih in podobnih dogodkov, saj le-ti predstavljajo odlično priložnost povezovanja teorije in prakse in so kot takšni zelo pomembni pri nabiranju izkušenj dijakov in dijakinj učnih podjetij po celi Sloveniji in Evropi.
Na letošnjem sejmu smo se predstavili s katalogom Morje plastike, v katerem smo obiskovalcem ponujali različne izdelke iz reciklirane plastike. Tako smo hoteli usmeriti pozornost na čedalje bolj pereč ekološki problem današnjega sveta – pretirano uporabo plastike. Ob delavnici, ki jo je skupaj z dijaki in dijakinjami izvajala spremljevalka Mojca Mali, smo istočasno ozaveščali javnost s pripravljenim filmom na to temo, dejstva o tem problemu pa smo predstavili tudi na naši facebook strani. Odločili smo se tudi, da te teme tudi v prihodnje ne bomo pustili vnemar.
Da nam je z idejo, trženjskim pristopom ter strokovno usposobljenim osebjem uspelo, priča tudi naš rezultat, saj smo se na mednarodnem sejmu uvrstili med deset najboljših učnih podjetij – TOP 10. Rezultat nas toliko bolj razveseljuje spričo dejstva, da zmorejo tudi naši dijaki in dijakinje kljub omejitvam dosegati najboljše rezultate in prepričati strokovno žirijo, ki so jo tudi letos sestavljali tisti, ki se s trženjem in stiki z javnostjo ukvarjajo profesionalno.

2017
07.12.2017
Dijaki in dijakinje v Qlandiji
5. decembra 2017 nam je vodstvo QLANDI-je Kamnik omogočilo, da so naši mladostniki v njihovem trgovskem centru predstavili izdelke, ki jih delajo v programu post rehabilitacijski praktikum, pri pouku umetnostne vzgoje ter v nekaterih vzgojnih skupinah. Imeli so svojo stojnico in preko srečanj z mimoidočimi delili nekatere osebne izkušnje, vezane tudi na CIRIUS Kamnik. Izkušnja povezave z lokalnim okoljem je obogatila vse, hkrati pa so bili dijaki in dijakinje veseli tudi prostovoljnih prispevkov. V realnem delovnem okolju so se preizkusili tako v »prodaji« lastnih izdelkov kot tudi v »prodaji« vsebinsko in oblikovno bogatega koledarja, ki ga je za koledarsko leto 2018 ob 70-letnici delovanja zavoda izdal CIRIUS Kamnik. Zbrana sredstva bodo koristno uporabljena za nadstandardne programe v našem Centru, za izenačevanje možnosti pri aktivnem vključevanju mladostnikov v lokalno okolje in posledično za izboljšanje kvalitete njihovega življenja.
27.10.2017
Dunking Devils v Ciriusu
V okviru športnega dneva so nas obiskali člani izjemne slovenske akrobatske skupine Dunking Devils, ki nastopa po vsem svetu z akrobatskim zabijanjem in vodi akademijo akrobatike z okrog 50 člani. Dunking Devils so pokazali izjemno akrobatsko predstavo, v predstavo pa so vključili tudi naše učence in dijake.

Po njihovi predstavi so naši dijaki sodelovali še v različnih športnih delavnicah, osnovnošolci pa so odšli na Stari grad. Res izjemen dan.