2018
10.09.2018
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine
Že dalj časa se trudimo, da bi okrepili vezi in sodelovanje z našim ožjim in širšim okoljem. Tako smo se v okviru projekta Socialne vključenosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga vodi dr. Dušan Rutar, v petek, 7. septembra, udeležili 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
Dijaki in dijakinje Srednje šole CIRIUS Kamnik so mimoidočim predstavili izdelke, ki jih delamo v CIRIUS Kamnik (predvsem v programu Postrehabilitacijski praktikum na Srednji šoli, pa tudi v enotah Osnovna šola in Dom).
Udeleženi mladostniki in mladostnice so tako pridobili kar nekaj (novih) prodajnih izkušenj, preizkusili pa so se tudi v komuniciranju v angleškem jeziku, saj so našo stojnico obiskali Nemci, Slovaki, Britanci, Španci, Nizozemci, Rusi, državljani Bosne in Hercegovine in še kdo.
Še posebej smo bili veseli obiska ravnateljice Srednje šole Saše Markovič ter podžupana občine Kamnik (istočasno tudi v začasnem opravljanju funkcije župana) gospoda Igorja Žavbija, s katerim smo se zapletli tudi v prijeten pogovor.
Tako smo še poglobili našo vključenost v lokalno okolje, z obljubo, da se dogodka udeležimo tudi v naslednjem šolskem letu.
Mimoidoči, kateri so za naše izdelke pokazali veliko zanimanja, so naš trud in pristop nagradili s prostovoljnimi prispevki.
Da bi dogajanje na sejmu približali tistim, ki se dogodka niso mogli udeležiti, je prof. Rok Kralj posnel tudi zanimiv filmček.

05.09.2018
Izlet zaključnih letnikov SŠ
Dijaki in dijakinje letošnjih zaključnih letnikov SŠ so prvi šolski dan šolskega leta 2018-19 preživeli na ekskurziji v Oglej in Gradež v Italiji. Ogledali so si oglejsko baziliko ter znamenitosti Gradeža.
26.06.2018
Zaključek šolskega leta
V petek, 22.junija, je v telovadnici potekala zaključna prireditev ob koncu šolskega leta - z naslovom Dober dan, Enajsta šola. Osrednja tema proslave je bil Ivan Cankar, katerega 100-letnico smrti praznujemo letos. Govorne predstave so popestrile štiri glasbeno plesne točke.
Zbrane sta nagovorila direktor CIRIUS Goran Pavlič in podžupan občine Kamnik Igor Žavbi.

Prvič je bilo podeljeno najvišje odlikovanje CIRIUS Kamnik, ki sta ga prejela učenka osnovne šole Pia Radovan za za izjemne dosežke na intelektualnem in socialnem področju in dijak srednje šole Endi Edin Pašič za izjemne dosežke na umetniškem in kulturnem področju.
Vsi v dvorani so bili nad predstavo navdušeni. Prireditev je povezovala in režirala Mateja Perko, ki je na koncu vsem v dvorani zaželela prijetne počitnice in skodelico dobre kave, o kateri je zaključnem delu zapel in zaigral tudi glasbeni orkester.

31.05.2018
Celodnevna ekskurzija SŠ
Celovec in Minimundus
V torek, 29. 5. 2018 smo na srednji šoli za dijake organizirali celodnevno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. Okoli 8. ure zjutraj smo se z dvema avtobusoma in štirimi kombiji odpeljali proti Celovcu, kjer so se nam pridružile tri vodičke z Avstrijske Koroške. Z njimi smo pot nadaljevali proti Gosposvetskemu polju in se poučili o zgodovini Slovencev na tem območju. Še posebej lepa se nam je zdela cerkev Gospe Svete, tako zunanjost kot notranjost s stranskimi oltarji, poslikanim stropom, orglami,… Bolj sproščujoč del je potekal ob Vrbskem jezeru v Minimundusu– »svetu v malem«. Potovali smo kot veliki popotniki iz dežele v deželo in si z zanimanjem ogledovali znamenite zgradbe, mostove, železnice, parnike,… Manjkal ni niti Blejski otok in Blejski grad, pa tudi NUK smo našli med svetovno »smetano«. Tik pred dežjem smo se uspeli razporediti po kombijih in avtobusih, med vožnjo domov pa nas je že spremljalo konkretno deževje. Zadovoljni in polni lepih vtisov smo se srečno vrnili v Kamnik, si zaželeli lep preostanek dneva in se poslovili.
28.05.2018
Mednarodno sodelovanje
V času od 22. 5. do 24. 5. smo v CIRIUS Kamnik v okviru Erasmus+ projekta PREMIER – Peer Review gostili skupino štirih udeležencev iz Italije, Estonije in s Finske, ki so v torek in sredo izvajali razgovore z različnimi skupinami na temo mednarodnih aktivnosti. Intervjuvali so vodstvo, koordinatorje, tujo učiteljico, EVS prostovoljca, študentki iz Estonije, zaposlene in dijake, ki so že sodelovali v mednarodnih aktivnostih, dve partnerski ustanovi (Luovi, Dubrava). Namen razgovorov je bil pohvaliti tisto, kar je pri pripravi in izvedbi dobro in opozoriti na tisto, kar bi bilo mogoče izboljšati. V sredo 23. 5. se jim je pridružilo devet koordinatorjev, saj je v projekt vključenih deset šol iz sedmih držav (Slovenija, Finska, Estonija, Italija, Švedska, Francija, Nizozemska). Udeleženci smo bili zelo zadovoljni z načinom dela in predlogi za naprej.
26.04.2018
Dijaki in dijakinje SŠ na tržnici v Kamniku
V sklopu aktivnosti, ki jih v okviru projekta Socialna vključenost v lokalno okolje izvajamo v CIRIUS Kamnik – projekt vodi dr. Dušan Rutar – so naši dijaki in dijakinje v torek, 24. aprila 2018, na tržnici v Kamniku, predstavili nekaj izdelkov, ki nastajajo v sklopu naših aktivnosti v okviru projekta in širše. Šlo je predvsem za izdelke dijakov in dijakinj postrehabilitacijskega praktikuma, ki so plod dejavnosti v okviru Srednje šole, za čestitke ter izdelke iz gline, ki nastajajo v okviru pouka na Osnovni šoli, kakor tudi za proizvode iz lesa, ki se izdelujejo v popoldanskih urah na enoti Dom.
Dogodek je bil za naše dijake in dijakinje vsekakor zelo pomemben, saj jim je bilo omogočeno izdelke predstaviti lokalni javnosti, s čimer so lahko tudi v praksi preizkusili tisto, kar se učijo (to je »tudi prodajati«). Po odzivih sodeč so bili s popestritvijo na tržnici zadovoljni tudi obiskovalci naše stojnice.
Ocenjujemo, da je bil to eden izmed majhnih, a pomembnih korakov povezovanja naše institucije z lokalnim okoljem. V prihodnjem času je namreč naša želja – v okviru projekta Socialna vključenost v lokalno okolje in tudi sicer – še naprej izvajati aktivnosti, ki bi naše dijake in dijakinje še bolj povezale z lokalno skupnostjo. Tako podoben dogodek – v kolikor nam bo služilo vreme – načrtujemo tudi za 12. junij (od 10.30 do 12.00).
Dogodek nam je omogočilo Komunalno podjetje Kamnik, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.

16.02.2018
Kulturni dan Srednje šole
V četrtek, 15. februarja 2018 smo na srednji šoli odšli v Ljubljano v Narodno galerijo, ki letos praznuje 100-letnico, in si pod strokovnim vodstvom ogledali stalni razstavi slovenskega in evropskega slikarstva.
V lepem zimskem vremenu smo preživeli poučen, prijeten in zanimiv kulturni dan.

14.02.2018
12. Mednarodni sejem učnih podjetij
... nadpovprečen uspeh dijakov in
dijakinj SŠ ...

13. februarja, na pustni torek, so se dijaki in dijakinje našega učnega podjetja TEAM, d.o.o., udeležili zdaj že tradicionalnega Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Tudi tokrat je bila udeležba na sejmu številna, saj se je na izvirno opremljenih stojnicah predstavilo kar 51 učnih podjetij iz petih držav – Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Litve in Bolgarije. V uvodnih nagovorih na otvoritveni prireditvi so ugledni govorniki poudarili pomembnost takšnih in podobnih dogodkov, saj le-ti predstavljajo odlično priložnost povezovanja teorije in prakse in so kot takšni zelo pomembni pri nabiranju izkušenj dijakov in dijakinj učnih podjetij po celi Sloveniji in Evropi.
Na letošnjem sejmu smo se predstavili s katalogom Morje plastike, v katerem smo obiskovalcem ponujali različne izdelke iz reciklirane plastike. Tako smo hoteli usmeriti pozornost na čedalje bolj pereč ekološki problem današnjega sveta – pretirano uporabo plastike. Ob delavnici, ki jo je skupaj z dijaki in dijakinjami izvajala spremljevalka Mojca Mali, smo istočasno ozaveščali javnost s pripravljenim filmom na to temo, dejstva o tem problemu pa smo predstavili tudi na naši facebook strani. Odločili smo se tudi, da te teme tudi v prihodnje ne bomo pustili vnemar.
Da nam je z idejo, trženjskim pristopom ter strokovno usposobljenim osebjem uspelo, priča tudi naš rezultat, saj smo se na mednarodnem sejmu uvrstili med deset najboljših učnih podjetij – TOP 10. Rezultat nas toliko bolj razveseljuje spričo dejstva, da zmorejo tudi naši dijaki in dijakinje kljub omejitvam dosegati najboljše rezultate in prepričati strokovno žirijo, ki so jo tudi letos sestavljali tisti, ki se s trženjem in stiki z javnostjo ukvarjajo profesionalno.