Izobraževalni programi v srednji šoli 
Raven
izobraževanja
  
nižje poklicno
izobraževanje
 
srednje poklicno
izobraževanje
     
poklicno-tehniško
izobraževanje
   
srednje strokovno
izobraževanje
   
   
posebni program -
rehabilitacijski program