NADOMESTNA KOMUNIKACIJA

 

Govor in jezik sta glavni sredstvi komunikacije. S tem mehanizmom ljudje ustno in pisno izražajo drug drugemu svoje osnovne potrebe, želje, misli, občutke. Tako ljudje med seboj vzpostavljajo kontakte.

Človek, ki ima težave na govornem in jezikovnem področju lahko doživlja travme. Osebe z motnjami govora pa le s težavo vzpostavijo stik s soljudmi. Težko povedo kaj si želijo in česa ne, kako se počutijo, kaj mislijo. Osebe, ki so popolnoma nezmožne kakorkoli komunicirati pa stikov sploh ne morejo vzpostaviti, komunikacijo doživljajo kot oviro, ki jim otežuje vključevanje v družbo in zavira njihov razvoj. Občutki nemoči, ki prevevajo tako prizadete ljudi se lahko pokažejo kot neželjeno vedenje, saj so prizadeti na fizičnem, psihološkem in socialnem področju.

Govorno-jezikovne motnje se pojavijo pri otrocih s cerebralno paralizo, po možganski kapi, pri mentalnem zaostajanju, z motnjami sluha, travmatskih poškodbah možganov…

Pri odraslih se govorno-jezikovne motnje najpogosteje pojavijo pri možganski kapi (afazija), raku grla, tumorjih, progresivni nevrološki bolezni ( parkinsova bolezen, multipla skleroza…) in infekcijskih boleznih.

Med nami in z nami živijo ljudje s popolno nezmožnostjo govora, ki so obenem še težko gibalno ovirani, nezmožni besednega in nebesednega sporazumevanja. Takšne težke motnje nastanejo zaradi motenj ali okvar centralno živčnega sistema.

Razvijejo se lahko pred razvojem govora ali pa prizadenejo človeka, ki je imel komunikacijo že razvito.

- Za osebe, ki niso nikdar govorile, ima sistem nadomestne komunikacije habilitacijski pomen, jih torej usposablja za sporazumevanje z okoljem, npr. pri cerebralni paralizi.

- Za osebe, ki so izgubile zmožnost govora zaradi poškodbe ali bolezni, ima nadomestna komunikacija rehabilitacijski pomen.

- Za nekatere pa je sistem nadomestne komunikacije začasna rešitev npr. po operacijah, prometnih nezgodah, dokler ne pridobijo govora nazaj.

Kontaktna oseba:  Marina Kosmatin, dipl. defekt., logoped

OPIS RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA »GOVORIM TEKOČE«

Računalniški program »GOVORIM TEKOČE« je v prvi vrsti namenjen otrokom, mladostnikom, ki iz različnih vzrokov ne morejo razviti govora. Najpogosteje ga uporabljajo otroci s Cerebralno paralizo brez oralnega govora, namenjen pa je tudi ostalim.

Program dela v okviru programa Boardmaker with Speaking Dynamically za Windows okolje. Izdelek je plod timskega sodelovanja in izhaja iz prakse.

V dveh letih je bil nadgrajen in podprt s strani Ministrstva za šolstvo in šport v okviru javnega razpisa »Skriti zaklad« razvojni projekti, mednarodne projektne aktivnosti in mrežni projekti v vzgoji in izobraževanju.

Računalniški program »GOVORIM TEKOČE« je nadgrajen z večjim številom simbolov za področje okoljske vzgoje, socialnih fraz, slovenskega jezika, matematike in angleščine za prvo in drugo triado.

Program je sestavljen iz osnovne table ter iz različnih podtabel. Vsako področje se ob ukazu z miško ali z različnimi stikali odpre v podtablo na kateri uporabnik izbere ustrezen simbol. Tako lahko v kombinaciji simbolov in zapisa izrazi željeno sporočilo. Samo sporočilo se izpiše na ekranu računalnika ter se lahko večkrat ponovi. Program omogoča, da se lahko govor izbrane osebe posname preko mikrofona v računalnik. Barvo glasu (moški, ženski, otroški glas) lahko prilagajamo želji uporabnika. Tudi različne ukaze kot: izbriši zadnji ukaz, izbriši vse, preberi, shrani, odpri, izhod… učenec lahko upravlja sam.

Uporabnik lahko program upravlja z različnimi miškami, sledilnimi kroglami (track baal) ali z različnim izborom žičnim ali brezžičnih stikal. Možen je tudi priklop različnih vmesnikov, ki služijo kot smerne tipke ali kot simulacija miške.

Program omogoča, da sistem prilagajamo različni starostni skupini otrok. Služi za osnovno sporazumevanje z okoljem, kot tudi za učenje simbolov na nižji stopnji osnovne šole.

Z nadgradnjo programa, z izborom slovarja pa služi kot didaktični pripomoček pri opismenjevanju otrok. Namenjen je uporabnikom nadomestne komunikacije kot tudi učencem s specifičnimi učnimi težavami na področju branja in pisanja.

Besednjak je izbran v povezavi s šolsko snovjo, v njem so korenske besede, ki nudijo možnost večstranske uporabe. Istočasno pa služi kot didaktični pripomoček na področju slovenskega jezika za usvajanje slovnice in bogatenja besednega zaklada.

 S poslušanjem prirejenih pravljic in zgodbic se učencu širi besedni in pojmovni zaklad pri slovenskem kot tudi pri angleškem jeziku.

Program je tudi močno motivacijsko didaktično sredstvo za učenje komunikacije preko računalnika. Nenazadnje lahko služi kot didaktično orodje osebam z artikulacijskimi težavami na področju govora. S ponavljanjem določenih besed oziroma stavkov učenec ublaži ali odpravi govorno- jezikovno težavo.

 

1. Računalniški program:                      2. Ekranska tipkovnica

 »Govorim tekoče«

                               

 

3. Rdeča kapica v                                 4. Rdeča kapica v

 slovenskem jeziku                                   angleškem jeziku

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

   Pripravili:   Staša Grča Zidar
                  Miro Treven
                  Marina Kosmatin