LOGOPEDIJA

Logopedija je veda, ki se ukvarja s preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo komunikacijskih, govornih, jezikovnih in glasovnih motenj.

Logopedinje v centru nudimo pomoč pri korekciji motenj govorno - jezikovne komunikacije ter motenj v branju in pisanju . Naš cilj je omogočiti vsakemu posamezniku, da optimalno razvije komunikacijske veščine, upoštevajoč njegove potrebe in sposobnosti.

Govorno jezikovne motnje razvrščamo od lažjih preko zmernih, do težkih oblik. Obravnava poteka individualno ali skupinsko.

Terapija je osredotočena na razvijanje vseh funkcij, ki sodelujejo pri komunikaciji. K temu pristopamo na različne načine. Uporabljamo različne metode in tehnike dela. Pri tem uporabljamo vrsto didaktičnih pripomočkov, računalniške programe in elektroakustične naprave.

Pri terapiji moramo upoštevati otrokovo splošno fizično in psihično stanje, ne le njegovih govornih in jezikovnih sposobnosti. Skupaj s strokovnimi sodelavci delujemo v skladu z globalnimi cilji posameznega otroka.
 

GOVORNO - JEZIKOVNE MOTNJE S KATERIMI SE NAJPOGOSTEJE SREČUJEMO

- dizartrija – govorna motnja, ki se pojavi pri okvari tistega dela možganov, ki nadzoruje govorno mišičje

- afazija – motnja govora, ki je posledica poškodbe možganov v času, ko je bil govor in jezik že osvojen

- jezikovne motnje – otrok oz. mladostnik ima težave pri razumevanju ter strukturiranju in izražanju jezikovnih misli

- motnje branja in pisanja 

- razvojni govorni zaostanki


NADOMESTNA IN PODPORNA KOMUNIKACIJA

Podporna in nadomestna komunikacija omogoča sporazumevanje osebam, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo razviti govora ali je ta težko razumljiv.To so sistemi simbolov v mapah, tablah, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavljajo komunikatorji in računalniški komunikacijski programi, ki ob simbolu oddajo še govorno sporočilo.

V centru izvajamo dva sistema nadomestne komunikacije. To sta: Picture Communication Symbols sistem in Minspeak sistem.

Zaposlene v logopediji:      

Marina Kosmatin, dipl.defektlog., logop.
Alenka Zupet, logop.
Martina Pesjak, dipl. prof. logop. in surdoped.
Ula Dremel, dipl. prof. logop. in surdoped.
Tinkara Komel, mag. prof. logop. in surdoped.