RESPIRATORNA FIZIOTERAPIJA


je v CIRIUS Kamnik pomembni del rehabilitacijske dejavnosti. Pri različnih kroničnih, travmatoloških, nevroloških in drugih obolenjih pride do upada pljučne funkcije in pogostih respiratornih zapletov, ki jih skušamo preprečiti z uporabo različnih terapevtskih metod. Predvsem pri bolnikih z živčno-mišičnih obolenji je respiracijska terapija velikokrat vitalnega pomena. V CIRIUS-u respiratorno terapijo sestavljajo sledeče specialne metode in tehnike:

 • SPIROMETRIJA
 • MERJENJE MIŠIČNE MOČI DIHALNIH MIŠIC        
                                                                                                         
 • MERJENJE PULZNE OKSIMETRIJE

                        

 • DIHALNE VAJE
 • INCENTIVNA SPIROMETRIJA

                       

 • ASISTIRANO IZKAŠLJEVANJE
 • UPORABA IZKAŠLJEVALNIKA

                                   

 • MASAŽA PRSNEGA KOŠA
 • DRENAŽNI POLOŽAJI
 • VLAŽENJE Z AEROSOLI - INHALACIJE

                   

 • FLUTTER (trepetalec)

                    

 • NAZOTRAHEALNA ASPIRACIJA

                                          

 • DIHANJE S PEP (Positive Expiratory Pressure) NASTAVKOM
 • SODELOVANJE PRI UVAJANJU NEINVAZIVNE VENTILACIJE S POZITIVNIM TLAKOM PREKO NOSNE MASKE (NIVPP)