OPREMA OTROK Z MEDICINSKO-TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI

Najpogostejše potrebe po medicinsko- tehničnih pripomočkih:

 • posebej izdelani čevlji      

 • individualno izdelane ortoze

                                                 

 • ortoze za stojo in hojo

                                              

 • pripomočki za gibanje - hodulje,bergle, terapevtsko kolo

                                           

Možnosti predpisa in oskrbe s pripomočki v Cirius Kamnik

V Cirius Kamniku je organizirana:
 
 • 1x mesečno terciarna specialistična fiziatrična ambulanta, ki jo vodi prim. dr. H. Damjanova
 • občasna komisija IRSR za predpis zahtevnejših pripomočkov – prof. dr. A. Zupan
 • redno sodelovanje s specialistično ortopedsko ambulanto na Polikliniki
 • redno sodelovanje pri izdelavi individualnih pripomočkov in dobavi tehničnih pripomočkov z različnimi podjetji; organiziranost ambulante omogoča odvzem mere, preizkus in prevzem ortoze/pripomočka ob prisotnosti zdravnika in terapevta.

 Terapevti aktivno sodelujejo v specialističnih ambulantah:

 • posredujejo zdravniku informacije o motoričnih sposobnostih posameznega otroka
 • izvajajo testiranje predvidenega pripomočka
 • zdravniku posredujejo povratno informacijo o učinkih in uporabi predpisanega pripomočka

Informacije glede Pravilnika o medicinsko-tehničnih pripomočkih so na voljo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

http://www.zzzs.si/

Kontaktna oseba: Veronika Slapar, dipl.fiziot.