HIPOTERAPIJA

Hipoterapija je fizioterapija na nevrofiziološki podlagi z in na konju, ki jo predpiše zdravnik specialist. Izvajajo jo fizioterapevti z dodatnim znanjem kot samostojno obravnavo (Straus, 2000). Sama beseda izhaja iz grške besede »HIPPOS«, kar pomeni konj.

Hipoterapija je posebna oblika fizioterapije, izvajana kot dodatna oblika, ki nadgrajuje osnovno fizioterapijo in jo predpisuje zdravnik specialist. Konj pri tem služi kot terapevtsko sredstvo za prenos gibanja v koraku. Dražljaji nihanja se s konjevega hrbta prenašajo na pacienta in so sorodni gibanju medenice človeka med hojo.
 

S konjevega hrbta se na pacienta prenaša tridimenzionalno gibanje in sicer v treh ravninah:

  • V sagitalni ravnini gre gibanje medenice naprej in nazaj.
  • V frontalni ravnini gre gibanje medenice levo in desno.
  • V transverzalni ravnini gre rotacijsko in diagonalno gibanje medenice.
Pri hipoterapiji dosežemo več interakcij hkrati:
1. prej našteto tridimenzionalno gibanje
2. mehke nihajne dražljaje, ki nastajajo zaradi konjeve hoje in povzročajo:

·       sprostitev mišičnega tonusa

·       istočasno graditev centralnega mišičnega tonusa

·       prekinitev patoloških vzorcev

·       enakomerno ponavljanje pravilnih gibalnih vzorcev

3. motivacijo za izvajanje in sodelovanje pri terapiji
4. odnos, ki nastane med pacientom in konjem
   
Izvajanje hipoterapije

Hipoterapijo predpisuje zdravnik – specialist. Izvaja se kot individualna obravnava fizioterapevta, ki je odgovoren za izvedbo terapije, za pravilno pomoč pomočnika in prilagojeno vodenje konja.

Pri hipoterapiji sodeluje hipoterapevtski tim, v katerega poleg pacienta sodijo še fizioterapevt – hipoterapevt, vodič konja, spremljevalec in konj.

Hipoterapija traja od 20 do 30 minut glede na sposobnost in koncentracijo pacienta.

Osnova za izvajanje hipoterapije so različni koncepti v fizioterapiji (razvojno-nevrološka obravnava = RNO, proprioceptivna nevromuskularna facilitacija = PNF, Vojta…)

Cilj hipoterapije je izboljšanje nevroloških motenj gibanja po nevroloških gibalnih konceptih. 

 
Pogoji za izvajanje hipoterapije:

1.  KONJ  (možnost izbire več konj, ustrezna oprema za konja, hlev s polno oskrbo)

2.  PROSTOR (pokrita jahalnica v izmeri vsaj 20 x 40 m, ustrezna podlaga v jahalnici, ogledala na stenah za kontrolo sedenja, primerno veliki izpusti za konje)

3.  HIPOTERAPEVT (z ustrezno izobrazbo!)
 
4.  VODIČ KONJA (star vsaj 18 let z izkušnjami pri delu s konji)

5. POMOČNIK (lahko strokovnjak, ki pripomore k izboljšanju drugih motenj ali človek primerne starosti z izkušnjami pri delu s konji in ljudmi)

  
Terapevtski tim pri hipoterapiji:
  •   Cirila BURJA, dipl. fiziot., spec. nevrofiziot., hipoterapevtka
  •   Katja LOGAR, dipl. fiziot., hipoterapevtka
  •   Petra POHLEVEN, dipl. fiziot., hipoterapevtka
  •   Irena GROŠELJ, dipl. fiziot., hipoterapevtka
  •   Irena SETNIČAR in Nastja KRAJŠEK, inštruktorici jahanja

 

e-mail: marta.klobcar@cirius-kamnik.si