PLAVANJE PO KONCEPTU HALLIWICK

HALLIWICKOV KONCEPT UČENJA PLAVANJA IN SAMOSTOJNOSTI V VODI

Halliwickov koncept je učinkovit način učenja plavanja in samostojnosti v vodi. Primeren je za vse, predvsem pa za otroke z omejenimi gibalnimi zmožnostmi. Plavalci se preko osnovnega Halliwickovega  programa desetih točk naučijo kontrole dihanja, se uravnotežijo in se naučijo kontrolirati rotacije okoli vseh telesnih osi, kar jim omogoči, da se vedno lahko obrnejo v dihanje varen položaj. Praktično občutijo učinke vzgona in turbulence. Na koncu  se naučijo še osnovnih plavalnih zamahov  v okviru posameznikovih gibalnih sposobnosti. Končni rezultat je plavalec, ki je v vodi svoboden in samozavesten in je sposoben nadzirati svoje gibanje. Učenje poteka v razmerju 1 plavalec : 1 učitelj, ki tvorita enoto znotraj skupine vse do plavalčeve samostojnosti.

TERAPIJA V VODI

Halliwickov program učenje plavanja in samostojnosti v vodi  ima že v osnovi številne terapevtske učinke kot so :

·         izboljšanje posturalne kontrole trupa in glave,

·         izboljšanje kontrole dihanja,

·         vzpostavljanje simetrije drže in gibanja,

·         zmanjšanje stopnje spastičnosti,

·         izboljšanje gibljivosti sklepov in krepitev mišične moči

·         vzpostavljanje vzravnalnih in ravnotežnih reakcij,

·         izboljšanje koordinacije gibanja

 

Razširjen osnovni Halliwickov program pa je specifična vodna terapija, ki je usmerjena v obravnavo specifičnih gibalnih motenj.

Različne terapevtske aktivnosti v bazenu vplivajo na telesno (srčno-žilni sistem, dihalni sistem, lokomotorni aparat, živčni sistem) kot tudi na psihično zdravje (dobro počutje, sprostitev,…).

SREBRNO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU
Na Mednarodnem likovnem natečaju OŠ Marije Vera Kamnik na temo Pokrajina je učenec 4. r. OŠ CIRIUS Kamnik Kristjan Štiftar v konkurenci 74 likovnih del iz petih držav prejel srebrno priznanje za 1. tr