Senzorna integracija po Ayres-ovi je svetovno priznan pristop obravnave v delovni terapiji. Je na dokazih temelječa praksa, podprta s številnimi raziskavami.

V senzorni sobi, opremljeni po standardih, ki so jih postavili na kliniki dr. Ayres, delovni terapevt s specialnimi znanji s področja senzorne integracije, spodbuja otroka k organizaciji in integraciji vseh sedmih senzornih sistemov. Tistih, ki nam dajejo informacije iz okolja (taktilni sistem, vid, sluh, vonj in okus) in teh, ki nam povejo kaj se dogaja v naših telesih (proprioceptivni in vestibularni sistem).

Število otrok s težavami predelave senzornih dražljajev se iz dneva v dan povečuje. Otroci se lahko na določeno vrsto čutnih dražljajev odzivajo preveč, premalo ali pa se ne odzivajo. Poleg tega lahko neuravnoteženo delovanje senzornih sistemov privede do težav pri sami organizaciji motorične izvedbe aktivnosti. V terapiji senzorne integracije, delovni terapevt otroku ponuja različne senzorne izkušnje in stremi k primernemu odzivanju otroka na te dražljaje. Le otrok z dobro integriranimi senzornimi sistemi, je sposoben organizirati zaznave iz okolja in lastnega telesa in je pripravljen na delovanje in učenje samostojnega izvajanja aktivnosti vsakodnevnega življenja.