RAČUNALNIŠKA OPREMA

Večina gibalno oviranih oseb ima težave pri komunikaciji z osebnim računalnikom, v smislu otežene ali onemogočene uporabe standardne tipkovnice in miške, torej lahko v zvezi s prilagajanjem računalniške opreme za gibalno ovirane osebe govorimo izključno o prilagajanju računalniške periferne (vhodne) opreme.

      
 

Vrsta oviranosti nam določa, kateri del opreme bomo prilagajali, stopnja oviranosti pa, v kolikšni meri bomo nadomestili funkcije prilagojene opreme z alternativnimi možnostmi.

S terapevtskega vidika pa je najpomembnejše ocenjevanje možnosti:
  • uporabe prilagojenega pripomočka in
  • prilagojenega izvajanja aktivnosti.

Glede na vrsto prizadetosti oz. sposobnosti otroka imamo na voljo številno standardno in prilagojeno programsko in periferno strojno opremo. Pri izbiri računalniške opreme moramo biti pozorni na:

  • lastnosti programske in strojne opreme in
  • specifičnost vsakega otroka z vidika obolenja in vrsto motorične motnje.

 

     

Za potrebe zmerno gibalno oviranih oseb prilagajamo standardno tipkovnico in miško, pri težje gibalno oviranih pa običajno uporabimo prilagojene oz. alternativne vhodne naprave ali prilagojeno programsko opremo.

Gibalno ovirani otroci se s pomočjo primerno izbrane opreme, med katero sodi tudi računalnik, lahko bolj kvalitetno vključijo v šolski program.

Računalniško opremo delimo na:

  • standardno računalniško opremo in
  • prilagojeno računalniško opremo.

Kontaktna oseba: Staša Rener, dipl. del. terapevt

 email: stasa.rener@guest.arnes.si