Varno vključevanje v širše bivalno okolje (promet, javne ustanove, naravno okolje)

Delovni terapevti otroke in mladostnike učimo samostojnega gibanja v ožjem in širšem gibalnem okolju. To vključuje pridobivanje veščin, ki so potrebne za varno gibanje v prometu, uporabo javnih prevoznih sredstev in istočasno pridobivanje na spretnosti socialnih veščin ( obisk pošte, banke, trgovin, kulturnih ustanov,..).