DELOVNA TERAPIJA S POMOČJO KONJA

S terapijo, kjer so vse aktivnosti povezane s konjem, razvijamo spretnosti, s področji senzomotorike, socializacije, emocionalnega, kognitivnega področja ter usmerjene sprostitve.

Poudarek je usmerjen na področje senzorne integracije, pri čemer ima otrok ali mladostnik priložnost doživeti konja preko vseh čutil.

Senzorna integracija s pomočjo konja neposredno vpliva na kvaliteto izvedbe aktivnosti na vseh področjih delovanja otrok in mladostnikov.

Delo s konjem in skrb zanj razvija pri otrocih in mladostnikih občutek lastne vrednosti, pomembnosti, samozaupanja in samostojnosti.